Booking.com kan ikke forhindre platformens hoteller og andre overnatningssteder i at udbyde lavere priser via egne kanaler. Sådan lyder afgørelsen i en ny dom fra Tyskland.

”Dommen taler sit tydelige sprog. De såkaldte snævre prisklausuler er ikke forenelige med den frie konkurrence. Det er en lettelse for de tyske hoteller, som nu får friheden til at tilrettelægge deres egen prisstrategi. Forhåbentlig vil denne afgørelse danne præcedens for andre europæiske markeder,” udtaler Marie Audren, som er direktør for den fælleseuropæiske hotel- og restaurantorganisation, HOTREC, hvor HORESTA er medlem.

HORESTA og HOTREC har i årevis argumenteret imod portalernes konkurrenceforvridende klausuler. Derfor glæder politisk direktør i HORESTA, Kirsten Munch, sig over den tyske afgørelse.

”Vi har set en række europæiske lande forbyde disse klausuler, og den seneste dom fra Tyskland lægger yderligere pres på de danske politikere. Der er ingen grund til at hæmme vores erhverv med uretfærdige klausuler fra bookingkæmper, og set i lyset af krisen har behovet for at omsætningen ryger i overnatningsstedernes kasse aldrig været større,” siger hun.

Log ind