Der er en ny lov på vej, som forpligter alle private virksomheder med 50 medarbejdere eller flere til at etablere en whistleblowerordning i virksomheden.

Der er en række krav og procedurer, som virksomhederne skal være opmærksomme på, inden loven træder i kraft 17. december 2021. Alle virksomheder med 250 medarbejdere eller mere forpligtes til at etablere ordningen senest 17. december 2021, mens virksomheder fra 50 – 249 medarbejdere skal have etableret ordningen 17. december 2023.

Målet med de obligatoriske whistleblower-ordninger er at give medarbejdere mulighed for anonymt at indberette mistanke om potentielle eller faktiske EU-overtrædelser og alvorlige lovovertrædelser i arbejdsforhold, fx tyveri, bedrageri, seksuel chikane eller øvrig grov chikane på deres arbejdsplads.

Læs meget mere om den nye whistleblower-lov her, hvor I også finder en FAQ med de typiske spørgsmål og svar, som HORESTA møder fra medlemmerne om emnet.

Webinar

HORESTA holder den 16. september kl. 13.00-14.00 webinar om kravet vedrørende whistleblower-ordning. I kan allerede nu tilmelde jer her.

Medlemsfordel

HORESTA er på vej med en medlemsfordel for alle virksomheder med 50 medarbejdere eller flere, hvor ordningen kan outsources til advokatfirmaet DAHL, som etablerer en whistleblower ordning inklusiv politikker og procedurer, til en meget attraktiv pris.

Vi vender tilbage med en historie i nyhedsbrevet og på HORESTA.dk, når der åbnes for tilbuddet.

Rådgivning

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende lovens regler og spørgsmål om whistleblowerordningens indhold og kan kontakte HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Log ind