I begyndelsen af maj åbnede Erhvervsstyrelsen op for slutafregning af kompensation udbetalt til virksomheder for perioden fra 9. marts 2020 frem til 29. august 2020.

Det stod dog hurtigt klart, at der er tale om en meget omfattende og tidskrævende proces, når virksomhederne skal slutafregne. Derfor var det nærmest umuligt for mange at nå at slutafregne inden for den fastsatte frist 30. juni.

HORESTA har på denne baggrund løbende været i dialog med Erhvervsstyrelsen om at få rykket fristen, og det er nu lykkedes. Styrelsen har netop meddelt, at slutafregning for den første ansøgningsperiode rykkes til 30. september 2021.

Slutafregningen gælder lønkompensation, kompensation for faste omkostninger, kompensation for selvstændige m.v.

Desværre er der fortsat mange udfordringer med slutafregningssystemet. Det tager enormt lang tid at slutafregne for den enkelte medarbejder.

HORESTA fortsætter derfor dialogen med Erhvervsstyrelsen i håb om, at vi kan få indført nogle ændringer af systemet, der kan reducere det tidsforbrug og arbejde, som slutafregningen lige nu kræver.

I forbindelse med fristudsættelse for slutafregning, er fristen for ansøgning vedrørende faste omkostninger i øvrigt også udsat – fra den 15. juni til 31. august 2021.

Frist for slutafregningen flyttes

Den 30. november var den hidtidige frist for slutafregning på de udestående kompensationsperioder og ordninger i fase 2 af slutafregningen.

Log ind