Hvis man ansætter unge under 18 år, så følger det af arbejdsmiljølovens regler, at der på en række områder er skærpede regler.

Der ligger et stort beskyttelseshensyn til de unge, og derfor er oplæring, instruktion og tilsyn med medarbejderen yderst vigtigt. 

Man må som udgangspunkt ikke ansætte unge under 13 år.

Man skelner mellem de 13 – 14-årige (som er undervisningspligtige) og de 15 -17-årige (som ikke er undervisningspligtige).

De unge fra 13 – 14 år må kun udføre arbejdsopgaver, der omfatter lettere oprydning, rengøring, ekspedition mv.

De 15 – 17-årige må udføre alle former for arbejde, der ikke er farligt. Vær dog opmærksom på, at der findes en række tekniske hjælpemidler eller maskiner, som anses som farlige, og som de unge ikke må arbejde med. Det samme gælder for en række stoffer og materialer, som de unge ikke må arbejde med.

Arbejdstider

Der gælder også en række specifikke regler til arbejdstider afhængig af den unges alder. Her skelner man også imellem om den unge er undervisningspligtig eller ej. Generelt må undervisningspligtige unge arbejde mindre end ikke-undervisningspligtige.

Information

Læs mere om reglerne på HORESTAs hjemmeside.

Det er også muligt at søge nærmere information via branchevejledningen fra BFA.

Medlemmer af HORESTA kan kontakte HORESTAs juridiske callcenter på tlf. 35 24 80 40 for yderligere rådgivning vedrørende spørgsmål om reglerne ved ansættelse af unge under 18 år.

 

Hotelbyggerier boomer i provinsen

Flere hotelbyggerier er undervejs uden for København end tidligere. Udviklingen kan blandt andet skyldes, at byerne samlet udvikler sig for at blive en mere interessant destinations, vurderer cheføkonom fra HORESTA.

Log ind