Ferielovens særlige regler for elever indebærer, at elever har ret til betalt ferie i 5 uger i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter elevtiden er begyndt.

Derudover har elever – alt afhængigt af starttidspunktet for uddannelsesaftalen – ret til enten 3, 4 eller 5 ugers betalt ferie i den ferieafholdelsesperiode, hvor deres ansættelsesforhold begynder.

Læs mere herom i HORESTA’s notat om Elevers ferierettigheder.

HORESTA-medlemmer kan få yderligere rådgivning om elever ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Log ind