Ferielovens særlige regler for elever indebærer, at elever har ret til betalt ferie i 5 uger i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode, efter elevtiden er begyndt.

Derudover har elever – alt afhængigt af starttidspunktet for uddannelsesaftalen – ret til enten 3, 4 eller 5 ugers betalt ferie i den ferieafholdelsesperiode, hvor deres ansættelsesforhold begynder.

Læs mere herom i HORESTA’s notat om Elevers ferierettigheder.

HORESTA-medlemmer kan få yderligere rådgivning om elever ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

Undgå at betale merbidrag til AUB

Husk at dele jeres opslag om elevpladser på Praktikpladsen.dk. Det kan nemlig have stor betydning for eventuelle merbidrag til AUB.

Log ind