Millioner af job er stadig i fare, og erhvervets fremtid er forbundet med store usikkerheder og spørgsmål. Sådan lyder det fra formanden i den fælleseuropæiske hotel- og restaurantorganisation HOTREC, Jens Zimmer Christensen, som også er formand for HORESTA, i et brev til EU-kommissær, Margrethe Vestager.

Jens Zimmer Christensen udtrykker i henvendelsen en række bekymringer forbundet med de nuværende kompensationsordninger, og HOTREC fremstiller samtidig flere forbedringsforslag.

”Kompensationsordningerne er for komplekse og for langsomme. Desuden er lofterne for hjælpen for lave, og det betyder, at erhvervslivets store aktører i dag løber panden mod muren, når de forsøger at søge den kompensation, som er afgørende for deres overlevelse. Alt dette skal vi have løst, og det skal gå stærkt. Turisme- og oplevelseserhvervets omsætning er på det ultimative lavpunkt, og likviditeten er på det stadie, hvor mange tæller dage til, at de må dreje nøglen om,” fortæller Jens Zimmer Christensen.

Han glæder sig over, at Margrethe Vestager har meldt ud, at EU-kommissionen vil se på mulighederne for at hæve kompensationsloftet. Jens Zimmer Christensen og HOTREC mener dog også, at man bør forlænge hjælpen.

"Virksomhederne har brug for at vide, hvad de kigger ind i. Ordrebogen bliver ikke med et fingerslag fyldt op. Derfor foreslår vi, at det såkaldte ”temporary framework”-regelsæt for kompensationsordninger forlænges til i hvert fald udgangen af 2021,” lyder det fra HOTRECs formand.

Derfor virker klassifikationsordningen

Euronews Travel har talt med Hotel Stars Unions præsident, Markus Luthe, for at blive klogere på, hvordan en hotelklassifikation præcist fungerer.

Log ind