Fra i år kan selvstændige få mere udbetalt, når de skal på barsel. Nu kan selvstændige få op til ca. 12.500 kr. fra Barsel.dk om måneden udover barselsdagpenge.

Hvor meget kan man få udbetalt?

Det er den selvstændiges samlede resultat på den seneste årsopgørelse, der afgør, hvor meget man kan få udbetalt i kompensation fra Barsel.dk.

Kompensationen fra Barsel.dk svarer til forskellen mellem den maksimale dagpengesats pr. time og den selvstændiges årsindtægt omregnet til en timeløn. Det svarer til, at man kan få op til ca. 12.500 kr. mere om måneden udover barselsdagpenge. Beløbet er før skat.

Hvordan søger man?

Når man søger om barselsdagpenge via NemRefusion, søges der automatisk om kompensation fra Barsel.dk. Man skal derfor ikke gøre yderligere for at søge kompensation. Hvis man kan få kompensation, får man et brev samtidig med første udbetaling.

Betingelserne for at få kompensation fra Barsel.dk:

  1. Barnet er født (eller adopteret), og orloven er startet den 1. januar 2021 eller senere
  2. Den selvstændige kan få barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark
  3. Den selvstændige har et samlet resultat, der er højere end dagpengemaksimum dvs. ca. 230.000 kr.

Barsel.dk udbetaler kompensation første gang i april 2021. Hvis den selvstændige kan få kompensation i perioden den 1. januar – 31. marts 2021, bliver kompensationen for denne periode først udbetalt til april 2021. Herefter bliver kompensationen udbetalt pr. måned bagudrettet.

Opkrævning af bidrag

Selvstændige, der har et samlet resultat, som overstiger dagpengemaksimum, skal betale et obligatorisk og årligt bidrag til Barsel.dk. Det er dog kun selvstændige, som har selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, det vil sige, at deres samlede resultat er større en evt. lønindtægt, der skal betale bidrag. Bidraget opkræves første gang i oktober 2021 på baggrund af den seneste årsopgørelse og er på ca. 1200 kr.

Læs mere

Læs mere om betingelserne for kompensation og bidrag på www.virk.dk/barseldk.

Log ind