Som følge af corona-situationen blev fristen for indberetning og betaling af moms for 3. kvartal 2020 og 1. halvår 2020 udskudt til den 1. marts 2021. Det betyder, at I nu skal indberette og betale for to perioder, fortæller Skattestyrelsen:

- For jer, der afregner halvårligt: I skal både indberette og betale for 1. halvår og 2. halvår 2020.

- For jer der afregner kvartalsvis: I skal både indberette og betale for 3. kvartal og 4. kvartal 2020.

Det er vigtigt, at I indberetter de to perioder hver for sig.

Har I afmeldt jeres virksomhed på det seneste, skal I huske at indberette moms for den sidste periode, jeres virksomhed var aktiv – uanset om virksomheden har haft økonomisk aktivitet eller ej.

Via dette link til Skat.dk kan I finde yderligere information om hjælp og lånemuligheder.

Mulighed for rentefrit lån

Det er blevet politisk besluttet, at man i lyset af coronapandemien giver virksomheder lov til at låne til momsen. I kan finde seneste nyt om hjælpepakker og muligheder for at få et rentefrit lån på www.skat.dk/corona. For at komme i betragtning til låneordninger er det vigtigt, at I indberetter til fristen.

Sådan indberetter I

I kan indberette moms på skat.dk/tastselverhverv. Hvis I ikke har købt eller solgt varer eller ydelser i perioden, skal I indberette 0 kr., fx ved at klikke på ”nulindberet” under den enkelte periode. Husk at godkende indberetningen.

Sådan betaler I

I kan tidligst betale moms fem hverdage før fristen. Hvis I vil have det ordnet før, kan I tilmelde jer Nets Leverandørservice, så bliver beløbet automatisk trukket på det rigtige tidspunkt. I kan også oprette en kommende betaling via netbank, hvor I skal bruge betalingslinjen fra kvitteringen for jeres indberetning.

Endelig kan I betale tidligere, hvis I har hævet udbetalingsgrænsen på virksomhedens Skattekonto.

Vil I vide mere?

Læs mere om indberetning af moms på www.skat.dk/indberet-moms og om betaling og udbetalingsgrænse på Skattekontoen på skat.dk/skattekontobetaling. I er også velkommen til at ringe til Skattestyrelsen på 72 22 28 67.

HORESTA inviterer til Restaurant Kickoff

Mangel på arbejdskraft, stigende omkostninger og økonomisk usikkerhed har præget restauranternes dagligdag det seneste år. Men hvad kan vi forvente af det kommende år?

Log ind