Som følge af corona-situationen blev fristen for indberetning og betaling af moms for 3. kvartal 2020 og 1. halvår 2020 udskudt til den 1. marts 2021. Det betyder, at I nu skal indberette og betale for to perioder, fortæller Skattestyrelsen:

- For jer, der afregner halvårligt: I skal både indberette og betale for 1. halvår og 2. halvår 2020.

- For jer der afregner kvartalsvis: I skal både indberette og betale for 3. kvartal og 4. kvartal 2020.

Det er vigtigt, at I indberetter de to perioder hver for sig.

Har I afmeldt jeres virksomhed på det seneste, skal I huske at indberette moms for den sidste periode, jeres virksomhed var aktiv – uanset om virksomheden har haft økonomisk aktivitet eller ej.

Via dette link til Skat.dk kan I finde yderligere information om hjælp og lånemuligheder.

Mulighed for rentefrit lån

Det er blevet politisk besluttet, at man i lyset af coronapandemien giver virksomheder lov til at låne til momsen. I kan finde seneste nyt om hjælpepakker og muligheder for at få et rentefrit lån på www.skat.dk/corona. For at komme i betragtning til låneordninger er det vigtigt, at I indberetter til fristen.

Sådan indberetter I

I kan indberette moms på skat.dk/tastselverhverv. Hvis I ikke har købt eller solgt varer eller ydelser i perioden, skal I indberette 0 kr., fx ved at klikke på ”nulindberet” under den enkelte periode. Husk at godkende indberetningen.

Sådan betaler I

I kan tidligst betale moms fem hverdage før fristen. Hvis I vil have det ordnet før, kan I tilmelde jer Nets Leverandørservice, så bliver beløbet automatisk trukket på det rigtige tidspunkt. I kan også oprette en kommende betaling via netbank, hvor I skal bruge betalingslinjen fra kvitteringen for jeres indberetning.

Endelig kan I betale tidligere, hvis I har hævet udbetalingsgrænsen på virksomhedens Skattekonto.

Vil I vide mere?

Læs mere om indberetning af moms på www.skat.dk/indberet-moms og om betaling og udbetalingsgrænse på Skattekontoen på skat.dk/skattekontobetaling. I er også velkommen til at ringe til Skattestyrelsen på 72 22 28 67.

Log ind