I skal som virksomhed være opmærksom på, at satserne for kilometerpenge og rejseudgifter vil være ændret fra 1. januar 2022.

Kilometerpenge

Satserne for kilometerpenge stiger en smule i forhold til 2021, hvilket først og fremmest skyldes en højere benzinpris i 2022. Kilometerpengene kan fortsat udbetales skattefrit til medarbejdere, der anvender eget køretøj i arbejdsregi.

Statens takster for kørsel i bil/motorcykel for 2022 er følgende:

  • Indtil 20.000 km. årligt: 3,51 kr. pr. km.
  • Over 20.000 km. årligt: 1,98 kr. pr. km.

Hvis medarbejderen kører på sin egen cykel, knallert, scooter eller el-løbehjul er satsen 0,55 kr. pr. km.

Det er virksomhedens opgave at kontrollere, at medarbejderens antal kørte kilometer i eget køretøj stemmer overens med virkeligheden. Desuden skal arbejdsgiveren kontrollere, at kørslen er foregået i arbejdsregi, antal rejsedage, dato, formål med kørslen og beregning af godtgørelsen ud fra gældende takster.  

Hvis virksomheden betaler mere end statens takster for kilometerpenge, skal medarbejderen betale skat af hele beløbet. Medarbejderen skal ligeledes betale skat af det fulde beløb, hvis den ansatte modtager et fast kørselshonorar, der er uafhængigt af antallet af kørte kilometer.

Rejseudgifter

Hvis jeres medarbejder har arbejdsrelaterede rejser af over 24 timers varighed med overnatning, kan I skattefrit kompensere for udgifter til mad, drikke, overnatning og lignende efter regning.

I kan herudover betale medarbejderen en skattefri godtgørelse på 25 pct. af kostsatsen til småfornødenheder på rejsen.  

I stedet for at dække medarbejderens konkrete udgifter kan virksomheden vælge at betale medarbejderen en skattefri godtgørelse for kost og logi, som i 2022 udgør henholdsvis 539,00 kr. (kost) og 231,00 kr. (logi).

Medarbejderen kan alternativt foretage fradrag for faktiske rejseudgifter mod dokumentation eller ved anvendelse af standardsatserne. Medarbejderens fradrag for rejseudgifter har i indkomståret 2022 et loft på 29.600 kr.

Stigning i bidragssatser til DA Barsel

Det er lovpligtigt at indbetale til en barselsordning for alle medarbejderne. Virksomhederne på HORESTAs overenskomster skal indbetale til DA Barsel, som sikrer, at virksomhederne kan få refusion, hvis der udbetales løn under medarbejderens barsel.

Log ind