Det er lovpligtigt at indbetale til en barselsordning for alle medarbejderne. Virksomhederne på HORESTAs overenskomster skal indbetale til DA Barsel, som sikrer, at virksomhederne kan få refusion, hvis der udbetales løn under medarbejderens barsel.

Fra 4. kvartal 2021 (dvs. pr. 1. oktober 2021) stiger bidragssatserne til DA Barsel. I finder de nye satser her.

Bidragssatserne er fastsat med udgangspunkt i overenskomstsresultatet 2020 på det private arbejdsmarked.

Det er vigtigt, hvis I indberetter via jeres lønsystem, at I inden lønkørslen for oktober 2021, får opdateret satserne i jeres system. Yderligere skal I hæve den årlige maksgrænse pr. medarbejder til minimum kr. 1.296,00 svarende til 12 måneder af kr. 108,00.

Refusionssatserne finder i her.

Medlemmer kan kontakte HORESTA for nærmere rådgivning vedrørende DA-barsel og barsel generelt ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på 35 24 80 40.

20240524 DSC00193
Juridisk chef
Karina Lafrenz

Log ind