Den 1. marts 2022 ændres en række lønsatser i overenskomsterne.

Det betyder, at lønnen og forskudttidstillæg (tillæg for arbejde aften, nat og weekend) stiger for alle overenskomstdækkede medarbejdere.

Desuden stiger det særlige løntillæg for medarbejdere omfattet af overenskomst indgået mellem HORESTA og 3F, så det pr. 1. marts 2022 udgør 6,85 pct. af den ferieberettigede løn, mens det for elever stiger til 6 pct. af den ferieberettigede løn.

For medarbejdere omfattet af overenskomst indgået mellem HK Privat og HORESTA stiger bidrag til fritvalgslønkonto til 7 pct. af den ferieberettigede løn.

I kan se de nye satser for den enkelte medarbejdergruppe på HORESTAs hjemmeside her.  

Overenskomstkursus, Jylland

Kurset er et endagskursus kl. 9:00 - 16:00

HORESTA inviterer til overenskomstkursus i HORESTAs hovedoverenskomst med 3F. Her gennemgår vi overenskomstens regler med særlig fokus på de ændringer, der er gennemført ved overenskomstfornyelsen i 2023.

Overenskomstkursus, København

Kurset er et endagskursus kl. 9:00 - 16:00

HORESTA inviterer til overenskomstkursus i HORESTAs hovedoverenskomst med 3F. Her gennemgår vi overenskomstens regler med særlig fokus på de ændringer, der er gennemført ved overenskomstfornyelsen i 2023.

Log ind