De bedste løsninger for det københavnske natteliv, beboerne, gæsterne og kommunen findes i fællesskab. Derfor har HORESTA og en række andre aktører indgivet høringssvar med deres kommentarer til den Restaurations- & Nattelivsplan, som er på trapperne.

”København skal have et levende udbud af oplevelser – også efter mørkets frembrud, men det skal ske på en ordentlig måde i forhold til gæsterne, virksomhederne, naboerne og alle de øvrige interessenter. I HORESTA mener vi, at planen bør indeholde elementer, der bidrager til udviklingen – og ikke afviklingen – oven på en lang krise for branchens virksomheder, så København også i fremtiden er en spændende metropol, som turisterne valfarter til. Og så er det helt afgørende, at der fra Københavns Kommune skabes sikkerhed omkring virksomhedernes bevillinger.” siger Annette Hyldebrandt, chef for turisme og oplevelsesøkonomi i HORESTA.

Hun understreger, at branchen er et af de mest regulerede erhverv, og at virksomhederne ikke alene kan – eller skal - skabe et godt og trygt natteliv.

”Der skal skrues op under nogle af de positive ordninger, der allerede eksisterer. Det inkluderer blandt andet flere Natteværter, som det professionelle natteliv generelt har rigtig gode erfaringer med, hvad angår nedbringelse af støj og andre gener for naboer. Og så skal den foreslåede Ordenskorps-model undersøges yderligere, så der kan komme endnu et effektfuldt redskab i værktøjskassen til at begrænse ’festen i gaden’,” lyder det fra Annette Hyldebrandt.

Desuden mener HORESTA, at det er på tide med et opgør med den fest i gaden, som uhindret bliver forsynet med alkohol fra detailhandlen hele natten og til de helt unge. Det er kun rimeligt, at detailhandlen - på samme måde som det professionelle natteliv – også underlægges regulering og pålægges at tage ansvar for deres rolle i det københavnske natteliv.

Log ind