Miljøcertificerede destinationer og overnatningssteder er i høj kurs blandt turisterne på nærmarkederne.

Det viser en ny analyse, som VisitDenmark offentliggør i dag, og som er baseret på 5.384 interview i Tyskland, Holland, Sverige og Norge. Analysen fokuserer på den del af befolkningerne, som er ”grønne idealister” – det vil sige de turister, som i høj eller meget høj grad forventer, at miljø og bæredygtighed vil få betydning for deres fremtidige rejsevalg.

Mellem 60 og 71 procent af de grønne idealister i de fire lande overvejer at rejse til en miljøcertificeret destination, mens 55 procent og 65 procent overvejer et certificeret overnatningssted på ferien. Efterspørgslen er størst blandt de grønne idealister i Tyskland.

”Vores analyse viser, at der blandt de miljøbevidste turister er en stor efterspørgsel efter destinationer og overnatningssteder, som er miljøcertificerede. I kampen om de internationale turister kan det blive en konkurrenceparameter, at turistvirksomheder og destinationer ikke kun investerer i bæredygtige løsninger, men også i at synliggøre arbejdet for turisterne via en miljøcertificering,” siger kommunikationschef Anders Rosbo, VisitDenmark.

Det er dog ikke kun blandt forbrugerne, at den grønne interesse er stor, fortæller Mikal Holt Jensen, miljøchef i HORESTA og sekretariatschef i turismens miljømærke Green Key.

”Mange destinationer og overnatningssteder har arbejdet aktivt med at skabe en endnu grønnere profil under krisen. Det drejer sig både om energiforbrug, madspild, emballage og meget mere, der kan bidrage til en mere ansvarlig drift. Vi har et højt niveau i den danske branche, og virksomhederne ønsker certificeringer, så arbejdet også kan bruges i markedsføringen,” siger han.

Han ser også, at restauranter, campingpladser og attraktioner i stigende grad har interesse for miljøcertificeringer.

Bæredygtighed bliver et vigtigere rejsemotiv

Det er tredje år i træk, at VisitDenmark spørger til turisternes holdning til bæredygtighed, og siden 2019 er bæredygtighed blevet et klart vigtigere rejsemotiv for de grønne idealister i alle fire lande.

Igen er tendensen stærkest blandt de grønne idealister i Tyskland. Her svarer 27 procent, at ”grønne løsninger og bæredygtighed” er et vigtigt rejsemotiv. I 2019 lå andelen på omkring 10 procent.

Analysen viser dog også, at bæredygtighed fortsat rangerer lavt som rejsemotiv sammenlignet med afslapning, naturoplevelser mv., som også for grønne idealister er de primære rejsemotiver for en ferie.

Stor gruppe grønne idealister

I de fire lande er der flest grønne idealister på Danmarks største turismemarked Tyskland. Her er hele 40 procent af turisterne grønne ifølge analysen i 2021. I Holland er andelen næsten lige så stor, nemlig 37 procent, mens den ligger lavere i Sverige og Norge, hvor de grønne idealister udgør henholdsvis 33 procent og 23 procent af befolkningerne.

Med små udsving er andelen af grønne idealister stort set den samme siden 2019, hvor VisitDenmark gennemførte undersøgelsen første gang.

”Selv om covid-19 har styret rejseadfærden det sidste halvandet år, har det ikke ændret de grønne idealisters præferencer. Vi har at gøre med en stor gruppe turister, som føler et ansvar for at passe på miljø og natur i det land, de besøger. Og de synes tilmed, at Danmark er en attraktiv destination. Derfor skal vi gøre det nemt for dem at træffe bæredygtige valg på deres ferie i Danmark. Miljøcertifikater kan være en af måderne, fordi det er nemt for turisterne at afkode,” siger Anders Rosbo.

Analysen viser, at der er forskel på, hvad turisterne forbinder med bæredygtige hensyn. Miljøbeskyttelse (fx affaldssortering og CO2 reduktion) er en fællesnævner for mange. Nogle forbinder også bæredygtighed med økologi, andre med fri adgang til naturen, og for nogle hænger bæredygtighed sammen med at respektere lokalsamfundet og bidrage hertil økonomisk gennem sit forbrug på ferien.

Log ind