HORESTA tager positivt imod, at et flertal på Christiansborg i dag er blevet enige om yderligere hjælp til det hårdt ramte hotel-, restaurant- og turisterhverv. Men der er ikke tale om en model, som vil fjerne erhvervets panderynker, understreger organisationen.

”Vi glæder os selvfølgelig over hver eneste krone, som politikerne bevilger til vores erhverv. Dette forlig kan være en lille hjælp for nogle af de virksomheder, som i øjeblikket er ekstremt hårdt ramt. Men der er tale om en lappeløsning på et problem, der er langt større og knytter sig til de mange restriktioner, vi er underlagt,” siger Kristian Nørgaard, der er politisk chefkonsulent i HORESTA.

Forliget giver branchens virksomheder mulighed for at få dækket faste omkostninger i mindre omfang. Der er desuden kompensation til leverandører til aflyste fester med mindst 50 deltagere, og endelig er der afsat en pulje på 200 millioner kroner til virksomheder, som sætter aktiviteter i gang. I alle tilfælde skal virksomhederne kunne leve op til en række kriterier for at få adgang til midlerne.

”I øjeblikket er vi ramt så hårdt af restriktionerne, at vores omsætning er halveret. Under nedlukningen mistede viomsætning for 1 milliard kroner om ugen, og lige nu mister vi mellem 100 og 200 millioner kroner ugentligt alene på grund af reglen om, at vi skal lukke kl. 22. Det her er et skridt i den rigtige retning, men der er brug for en større redningskrans,” siger Kristian Nørgaard.

Rimelig kompensation

HORESTA efterlyser en kompensationsordning, som i langt højere grad modsvarer de tab, branchen er ramt af som følge af de mange restriktioner.

”Vi forventer ikke at få krisehjælp, fordi forbruget er dykket. Men vi synes, at vi med rimelighed kan bede om kompensation for virkningen af de mange restriktioner, vi er pålagt. Vi respekterer, at vi skal yde vores samfundsbidrag til at bringe smittetallet ned, men det ville være fair, at vi så blev kompenseret for indsatsen,” siger Kristian Nørgaard, der minder om, at politikerne i starten af coronakrisen lovede at holde hånden under de nødlidende erhverv.

”I tillid til det sendte vi vores medarbejdere hjem på lønkompensation i flere måneder, selv om det kostede os mange penge, fordi kompensationen langt fra dækkede hele omkostningen. Nu efterlyser vi, at der kommer handling bag ordene,” siger Kristian Nørgaard.

Han bemærker, at der er brugt under en femtedel af de midler, som regeringen i starten af krisen satte af til kompensation for faste udgifter. Derfor burde der være råderum til at kompensere hotel-, restaurant- og turisterhvervet i et omfang, så hånden holdes under de mere end 100.000 tilbageværende arbejdspladser.

 

Har du styr på GDPR?

HORESTA tilbyder, sammen med samarbejdspartneren Lexoforms, en fysisk workshop, hvor du arbejder med GDPR-dokumentationen for din egen virksomhed.

Log ind