Den nye trepartsaftale om lønkompensation til lønmodtagere på det private arbejdsmarked vil kun i meget begrænset omfang løse de enorme udfordringer, som hotel-, restaurant- og turisterhvervet står midt i nu, vurderer HORESTA.

”Det er en aftale, som kan være god for erhvervslivet i bred forstand. Men vores erhverv er på meget kort tid tvunget helt i knæ med massefyringer og truende konkurser til følge. Det her er et lille plaster på en stort, blødende sår. Der er brug for en model, som i højere grad er målrettet de mest nødlidende erhverv”, siger HORESTAs adm. direktør, Katia K. Østergaard.

Ifølge aftalen kan virksomhederne få delvis kompensation for lønomkostningerne til deres medarbejdere, hvis arbejdsgiverne stopper planlagte opsigelser og i stedet sender medarbejderne hjem.

Betingelsen er dog, at man ikke afskediger andre medarbejdere i perioden, og at man enten havde planlagt opsigelse af 30 procent af medarbejderne eller minimum 50 ansatte. Skal man i øvrigt vente til efter 9. juni, hvor ordningen udløber, med at søge kompensation, giver det en stor likviditetsudfordring.

Urealistisk

”Ordningen kan sikkert være god for visse virksomheder. Faktum er desværre bare, at det er de færreste - hvis nogen overhovedet - i vores erhverv, som kan undgå afskedigelser nu og de næste tre måneder frem, som aftalen er betinget af. Hotel-, restaurant- og turisterhvervet er et ekstremt hårdt ramt erhverv. Det er et erhverv domineret af små og mellemstore virksomheder, som typisk ikke har en større økonomisk buffer til at fastholde medarbejdere på fuld løn over en periode på tre måneder. Desværre tror jeg også, det gælder de store.  Det er urealistisk at forestille sig, at de kan overleve uden at effektuere opsigelser”, siger Katia K. Østergaard.

Hun efterlyser, at regeringen kommer med en strakspakke med markante kompensationsordninger, sikring af likviditet og omkostningsreduktion til de særligt udsatte erhverv.

”Vi har støttet og rost regeringen for de hidtidige hjælpepakker. Men udskydelse af moms hjælper som bekendt kun, hvis der er en omsætning at betale moms af. Og lønkompensation, som er betinget af, at der ikke effektueres opsigelser overhovedet de næste tre måneder, tror jeg desværre ikke vil få nogen effekt på vores område. Regeringen skal gribe fat i en større og langt kraftigere værktøjskasse, hvis hånden reelt skal holdes under vores erhverv,” siger Katia K. Østergaard.

Læs aftaleteksten her.

Log ind