HORESTA fremlægger i dag et forslag til en genopretningspakke for turisme- og oplevelseserhvervet, som skal bidrage til at genrejse erhvervet efter den 9. juni, hvor regeringens hjælpepakker udløber.

Baggrunden er, at erhvervet var det første, som blev ramt, og siden har fået tvangslukket 17.500 af 20.000 virksomheder, og de facto lukket de øvrige, fordi de ikke har gæster.

”Det er afgørende for dansk økonomi, at turisme- og oplevelseserhvervet kommer op i gear hurtigst muligt. Vi er et vigtigt eksporterhverv på grund af indtægter fra udenlandske turister, og vi var før krisen et af de vigtigste væksterhverv. Men fordi vi rejser os væsentligt langsommere end andre erhverv, er der brug for en særlig indsats til at holde hånden under de tusindvis af virksomheder, som er lukningstruede, og de over hundredtusind arbejdspladser, som er i fare”, siger Katia K. Østergaard, der er adm. direktør i HORESTA.

En analyse fra HORESTA viste tidligere på ugen, at hver femte virksomhed i erhvervet føler sig lukningstruet som følge af krisen.

Den britiske analysevirksomhed Tourism Economics har vurderet, at det globale turismeerhverv først er tilbage på før-krise niveau i 2022. Vel at mærke hvis sundhedskrisen er overstået på fem måneder.

Udspillet fra HORESTA handler om at forlænge de nuværende redningspakker for erhvervslivet til resten af 2020, fritagelse fra energiafgifter og ejendomsskatter i 2020 og 2021, en nedsættelse af erhvervets momssats og en tredobling af bevillingen til markedsføring af Danmark.

”Der er brug for at skrue på mange knapper for at få løftet vores erhverv igen. Turismeerhvervet er meget konjunkturafhængigt, og det vil tage flere år, før omsætningen er tilbage på samme niveau som før Corona-krisen. Effekten af corona er uden sidestykke og langt værre end de tidligere kriser til sammen. Efter finanskrisen tog det restauranterne to år at nå samme omsætning som før krisen og for hoteller, kroer, vandrehjem, konferencesteder m.v. tog det fire år”, siger Katia K. Østergaard.

Udover genopretningspakken arbejder HORESTA fortsat hårdt på at sikre akut hjælp lige nu og her. Først og fremmest ved at få udskudt de meget nærværende frister for betaling af moms og A-skat, som rammer inden for de næste to-tre uger. Meldingen fra Skatteministeriet er, at det ikke er teknisk muligt at udskyde fristerne. I stedet har HORESTA foreslået, at staten melder ud, at man accepterer, at der ikke bliver indbetalt og dermed undlader at sætte en rykkerprocedure i gang.

HORESTAs genopretningspakke 

Vi foreslår:

  • At de nuværende hjælpepakker UDVIDES OG forlænges for virksomheder i turisme- og oplevelseserhvervet. Det gælder modellen for kompensation af faste udgifter, aftalen om lønkompensation samt modellen for kompensation af omsætningstab for små selvstændige/ erhvervsdrivende
  • At virksomheder i turisme- og oplevelseserhvervet fritages for betaling af afgifter som energiafgifter og ejendomsskatter i 2020 og 2021.
  • At momsen på ydelser købt på hoteller og restauranter – overnatninger og bespisning (F&B) - nedsættes til samme niveau som de mest konkurrencedygtige af vores nabolande, og således nedsættes til 8 pct. i hvert fald frem til udgangen af 2022.
  • At de offentlige bevillinger (stat og kommuner) til markedsføring af turisme- og oplevelseserhvervet tredobles for 2020 og 2021.
  • At der hurtigst muligt nedsættes en særlig ’Turisme Taskforce’ med repræsentation fra myndigheder, turismeorganisationer og erhvervet, der kan identificere konkrete udfordringer og koordinere indsats og tiltag på tværs af ministerier, fagområder, geografi og enheder.

Læs mere om HORESTAs genopretningspakke

 

Video: ”Det har været en bragende succes”

Til HORESTA Hotel Insights var Core Hospitality inviteret til at holde oplæg om de to hoteller Residence Inn by Marriott og Fairfield by Marriott i Nordhavn, som de er operatør for, og som indtil videre har været en stor succes.

Log ind