Regeringen fremlagde torsdag fire nye initiativer, som skal komme erhvervslivet til undsætning i forbindelse med corona-krisen.

Erhvervsminister Simon Kollerup fremhævede på pressemødet særligt, at turismevirksomheder, restauranter, forlystelsesparker, konferencesteder og rejsearrangør har store økonomiske udfordringer.

De fire nye initiativer er:

1. Større råderum for banker og institutter gennem frigivelse af den kontracykliske kapitalbuffer

Erhvervsministeren har besluttet at frigive den såkaldte kontracykliske kapitalbuffer, så den er nul med øjeblikkelig virkning. Derved får bankerne og institutterne med deres nuværende kapitalbeholdning mere spillerum til at modstå tab uden at skulle indskrænke deres udlån. Der kan med dette tiltag udlånes for yderligere 200 mia. kr.

2. Statsgaranti på lån

Små og mellemstore virksomheder i ’relevante’ brancher, der er ’sunde’ og har et driftstab på 50 pct. kan få en statsgaranti på 70 pct. af bankernes nye udlån. Store virksomheder med et omsætningstab på 50 pct. får på markedsvilkår tilsvarende mulighed for en statsgaranti på 70 pct. Dette er statsstøtte og skal godkendes af EU-kommissionen. Ordningen vil forventeligt blive administreret af Vækstfonden, hvilket kan medføre omkostninger udover omkostninger til banken. 

3. Refusion fra dag ét, når medarbejderen er syg af COVID19 eller i karantæne

Der lægges således op til, at sygedagpengesystemets såkaldte arbejdsgiverperiode suspenderes. Der vil kunne ydes refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn og sygedagpenge i de første 30 dage (arbejdsgiverperioden). Derudover kan selvstændigt erhvervsdrivende få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter den almindelige egenperiode på 2 uger. Ordningen vil gælde fra 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

4. Ordningen med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel

Ordningen betyder, at virksomheder - så snart det er meddelt til jobcentret - kan sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, hvor medarbejderne kan få supplerende dagpenge. Ordningen bliver dermed mere fleksibel, så virksomhederne hurtigt kan tilpasse sig situationen og undgå afskedigelser.

 

Samtidig er den såkaldte varslingspulje udvidet med 10 mio. kr. til beskæftigelsesindsatser målrettet større afskedigelser.

Læs også HORESTAs pressemeddelelse

Se også

Log ind