Indeholder blandt andet nye retningslinjer for elever

HORESTAs vejledning om lønkompensation opdateres løbende, seneste version er tilgængelig på hjemmesiden (se højre spalte).

I opdateringen er blandt omtalt, at elever nu ikke længere skal afvikle fem egenbetalte dage i perioden, og der er ny afklaring om adgang til afspadsering i lønkompensationsperioden.

Vi har fået mange spørgsmål, som er under afklaring, vedrørende genåbning. Herunder samspil med de nuværende regler om lønkompensation.  Så snart vi får svar fra ministerier og styrelser, opdaterer vi vejledningen og sender orientering ud.

Se også

Covid-19 skal ikke længere anmeldes som arbejdsskade

Sundhedsstyrelsen har ændret kategoriseringen af covid-19. Covid-19 bliver nu betragtet som en smitsom sygdom på linje med f.eks. influenza og ikke en alment farlig sygdom som tidligere. Dermed skal sygdommen ikke længere anmeldes som en arbejdsskade.

Log ind