Onsdag aften indgik Folketingets partier en aftale om en udvidelse af aftalen om genåbning fase 2.

For turisme- og oplevelseserhvervet er det særligt interessant, at zoologiske haver, botaniske anlæg, akvarier m.v. får mulighed for at åbne med det samme. Datoen for genåbning af forlystelsesparker fremrykkes også, så de kan åbne fra den 27. maj.

Der henstår med ordlyden af aftalen usikkerhed om, hvorvidt en række af HORESTAs medlemssegmenter er omfattet af den nye aftales fase 2. Det drejer sig om kasinoer, spillehaller og bowlinghaller. Arbejdet med at afklare dette er allerede i fuld gang, og vi vender tilbage med nærmere information til disse virksomheder hurtigst muligt, vi har det skriftligt bekræftet.

Til gengæld fastholdes lukningen af diskoteker, spillesteder og natteliv samt af indendørs sports- og fritidsfaciliteter, der må vente til fase 4.

Der vil gælde retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne mv. for alle de virksomheder, som nu genåbner. Disse rammer tilrettelægges sektor for sektor med afsæt i sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Retningslinjerne er dynamiske og tilpasses løbende situationen.

Forligspartierne er særligt opmærksomme på, at genåbningen af forlystelsesparker kan medføre nogle sundhedsfaglige problematikker. Det betyder, at der inden den 27. maj, skal ske en sundhedsfaglig vurdering af, under hvilke nærmere vilkår disse kan åbnes sundhedsmæssigt forsvarligt.

Forsamlingsforbud

Partierne er enige om gradvist at lempe forsamlingsforbuddet henover sommeren. Regeringen vil i forbindelse med overgangen til fase 3 (som træder i kraft 8. juni), hvor det er aftalt, at forsamlingsforbuddet hæves til 30-50, fremlægge en sundhedsmæssigt forsvarlig plan, der indeholder en udmelding om anbefalinger til bryllupsfester, konfirmationsfester mv.

Planen vil indeholde en forventet gradvis lempelse af forsamlingsforbuddet – som fx kan være selektiv for visse arrangementer mv. – henholdsvis den 8. juli og den 8. august.

HORESTAs adm. direktør Katia K. Østergaard tilføjer:

”Jeg bemærker her for god ordens skyld, at vi i HORESTA gør alt, hvad vi kan for at lægge pres på forhøjelse af forsamlingsforbuddet, da vi er 100 pct. opmærksomme på, hvor meget omsætning vi mister i branchen alene på grund af dette forbud!”

Grænseåbning

Hidtil har regeringen varslet en udmelding om genåbning af landets grænse senest den 1. juni. Nu er det aftalt, at udmeldingen kommer senest den 29. maj. Regeringen er i dialog med nabolandene og vil på den baggrund tage stilling til den midlertidig grænsekontrol med indrejseforbud samt de skærpede rejsevejledninger. Regeringen vil fremlægge en plan for kontrolleret og gradvis genåbning af sommerturismen, der er sundhedsmæssig forsvarlig, og som giver turistbranchen klarhed.

Regeringen har besluttet en udvidelse af listen over anerkendelsesværdige formål for indrejse i Danmark gældende fra på mandag den 25. maj. Udvidelsen vil gælde for personer med fast ophold i de nordiske lande og Tyskland, der kan indrejse for en række formål, herunder sommerhusejere, kærester, forlovede, bedsteforældre mv. Endvidere åbnes for en sundhedsmæssigt forsvarlig genoptagelse af erhvervsrejser til og fra Danmark i henhold til retningslinjerne fra sektorpartnerskabet.

HORESTAs adm. direktør tilføjer:

”Vi fastholder i disse dage og uger det politiske pres for at få gennemført mere ambitiøse tidsplaner for justering af forsamlingsforbuddet og åbning af landets grænser. Dertil kommer selvfølgelig vores store politiske pres på at få justeret og forlænget hjælpepakkerne. Hvad angår det sidste er det vores fokus at få hjælpepakken med kompensation for faste udgifter ændret, så man ikke bliver straffet for at øge omsætningen i samme grad som nu. Hvad angår lønkompensation arbejder vi for en mere fleksibel model, som gør det muligt løbende at tilpasse virksomheden uden at skulle træde ud af ordningen,” siger Katia K. Østergaard.

For begge kompensationsordninger er det HORESTAs målsætning, at de forlænges i væsentlig længere tid for turisme- og oplevelseserhvervet, som vil være meget hårdt ramt længe endnu.

Verdenspremiere på ny AI-turistservice ved Vesterhavet

IDA er navnet på Danmarks første AI-genererede turistguide. Destination Vesterhavet lancerer nu den virtuelle turistmedarbejder, som 24/7 og på 92 sprog kan inspirere gæsterne og svare direkte på alle deres spørgsmål om oplevelser i turistområdet.

Arvinger sender endelig berømt hotel på markedet

Efter ejerens død sidste år oplyste arvingerne, at de ikke selv ønskede at drive Brøndums Hotel videre. Men de sidste detaljer skulle først på plads, før hotellet kunne sælges, og nu er salgsprospektet endelig landet.

Log ind