Antallet af indgåede uddannelsesaftaler i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet er faldet med mere end 90 procent under covid-19-pandemien sammenlignet med samme periode sidste år. Det er endnu et tydeligt tegn på, at erhvervet er i knæ, mener Pia Svane, uddannelseschef i HORESTA, og Michael Jørgensen, uddannelseskonsulent i 3F, Privat Service, Hotel og Restauration.

"Vi mener, at politikerne er nødt til at tage særlige midler i brug for at hjælpe eleverne og virksomhederne. Krisen må ikke koste en hel generation af faglærte tjenere og receptionister, der i dag ikke har mulighed for at tage deres praktik på skolerne, som for eksempel kokkeeleverne har. Derfor foreslår vi nu undervisningsministeren, at det muliggøres for receptionist- og tjeneruddannelsen at etablere "nødskolepraktik" i en overgangsperiode til udgangen af 2021," fortæller Pia Svane og Michael Jørgensen.

Budskaber lyder, at krisen må ikke koste en hel generation af faglærte tjenere og receptionister, der i dag ikke har mulighed for at tage deres praktik på skolerne, som for eksempel kokkeeleverne har. Det skal sikre, at eleverne kan gennemføre deres uddannelse, at der kan gives en uddannelsesgaranti til de unge, som afslutter grundforløbet til sommer, og at virksomhederne på den anden side kan have den nødvendige faglærte arbejdskraft til rådighed.

"Mange af erhvervets virksomheder er tvangslukkede, og det store fald i indgåede uddannelsesaftaler er desværre ikke overraskende. Hertil kommer, at syv procent af de igangværende uddannelsesaftaler er blevet ophævet. Vi er som parter enige om, at elever inden for disse uddannelser bedst uddannes i en virksomhed, men vi er i en alvorlig og ekstraordinær situation. På trods af gode politiske aftaler og kompensationspakker, så får den usikre fremtid for branchen en direkte konsekvens for virksomhedernes muligheder for at fastholde deres uddannelsesansvar."

Før covid-19 var der mangel på faglært arbejdskraft og elever i branchen. Vi kigger sandsynligvis ind i en lavkonjunktur, og krisen har ramt vores erhverv langt værre, end finanskrisen gjorde. Her er udviklingen i praktikpladser endnu et symptom på en branche, som kæmper for sin overlevelse. Denne overlevelse kræver klare politiske udmeldinger og ikke mindst handling, lyder det afsluttende fra Pia Svane og Michael Jørgensen.

Pia
Uddannelses- og projektchef
Pia Svane

Alliance skal løfte basale færdigheder

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har med en trepartsaftale sikret langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet, hvor der bliver dannet en national alliance, der skal løfte basale færdigheder.

Log ind