HORESTA tager meget positivt imod, at Sundhedsstyrelsen nu anbefaler, at afstandskravet kan sættes ned fra to til en meter.

”Det får stor betydning for genåbningen af vores branche, at kravet om afstand mellem gæsterne nu sættes ned. Det glæder os, at myndighederne har fulgt vores opfordring og lyttet til WHO’s anbefalinger”, siger Katia K. Østergaard.

HORESTA har flere gange advaret imod at genåbne erhvervet med retningslinjer, som vil gøre det næsten umuligt at få gang i omsætningen igen.

Det fremgår ikke af Sundhedsstyrelsens retningslinjer, om der fortsat vil være krav om fire kvadratmeter pr. gæst. Denne grænse ønsker HORESTA også sænket, og det bliver der mulighed for at drøfte i den kommende uge, hvor organisationen er invitereret til møde med erhvervsminister Simon Kollerup. Her skal de nærmere detaljer i retningslinjerne for genåbningen af turisme- og oplevelseserhvervet drøftes.

Brug for langsigtede hjælpepakker

HORESTA understreger, at trods udsigten til lempelige afstandskrav, vil der fortsat være brug for langsigtede hjælpepakker, som kan holde hånden under turisme- og oplevelseserhvervet.

”I to måneder har vores erhverv været tvunget helt i knæ med omsætningstab på 80-90 procent. Virksomhederne er presset til det yderste, og vi står potentielt over for en konkursbølge, hvis hjælpepakkerne aftrappes for hurtigt. Intet erhverv er ramt så hårdt, og intet erhverv vil være ramt så lang tid, som turisme- og oplevelseserhvervet”, siger Katia K. Østergaard.

Hun understreger over for både TV2 News og DR TV Avisen, at der er stor forskel på nedlukning uden omsætning og genåbning, hvor der skal skabes en omsætning, men med et ændret forretningsgrundlag.

”Det vil tage lang tid, før der kan forventes et aktivitetsniveau, som kommer i nærheden af det, vi kendte før nedlukningen af samfundet. Blandt andet er den international turisme samt al møde-, selskabs-, messe- og konferenceaktivitet forsvundet i lang tid. Der er derfor brug for langsigtede og branchemålrettede hjælpepakker, som gradvist udfases. Hjælpepakkerne skal blandt andet indrettes på en måde, så virksomhederne på kortere sigt ikke får et direkte tab på at skabe en omsætning”, siger Katia K. Østergaard.

Log ind