Katia K. Østergaard, adm. direktør, HORESTA, skriver i dag nedenstående kronik i Børsen

Tusindvis af virksomheder inden for turisme- og oplevelseserhvervet står i disse dage foran en uvis og usikker fremtid.

En stor del af usikkerheden skyldes mangel på politisk beslutningstagen og dermed klarhed om alt fra retningslinjer om genåbning for erhvervet, størrelsen af forsamlingsforbud, om virksomheden overhovedet må genåbne, og ikke mindst, hvornår turister igen må rejse over grænserne. Den anden store usikkerhed handler om den økonomiske fremtid.

Disse beslutninger får alle afgørende betydning for tusindvis af virksomheders overlevelse og dermed for titusindvis af medarbejderes fremtid på arbejdsmarkedet. Størst af alt er den økonomiske usikkerhed og behovet for en politisk udmelding om, hvorvidt regeringen og det øvrige folketing fortsat er klar til at holde hånden under virksomhederne og danske arbejdspladser.

Faktum er nemlig, at hvis ikke der sker en ændring af de nuværende hjælpepakker, så de understøtter virksomhederne i væsentlig længere tid, og på en måde, som er målrettet en genåbningsfase – frem for en nedlukning – vil hundredvis af virksomheder ende i konkurs. Hvis ikke det sker, taber vi værdien af de hjælpepakker, der har holdt hånden under dansk erhvervsliv indtil videre.

Vi går en meget svær tid i møde, for desværre fyldes virksomhederne i turisme- og oplevelseserhvervet ikke med gæster, alene fordi de får lov til at åbne igen. Tag nu bare de kommende måneder, hvor det må forventes, at stort set al omsætning fra udenlandske turister udebliver. For samfundet vil dette være et tab på 38 mia. kr. i perioden fra april til september. Endvidere er alle møder, konferencer, private selskaber og store events annullerede langt ind i fremtiden. Det er med andre ord langt den største del af erhvervets omsætning, som er væk. I lang tid frem. Hertil kommer alle de virksomheder, som er tvangslukkede mange måneder endnu, f.eks. hele nattelivet samt store events, som ligger i fase 4, altså lang tid efter det tidspunkt, hvor de nuværende hjælpepakker ophører.

Vi kan selvfølgelig håbe og motivere til, at danskerne vil have et ekstra stort forbrug på oplevelser i Danmark i år, og f.eks. holde ferie herhjemme, men det kommer aldrig i nærheden af at opveje det kæmpe tab af omsætning, som vi står overfor. Hotelbranchen har allerede nu mistet 90 pct. af omsætningen og restauranterhvervet 80 pct.

Virksomhederne i turisme- og oplevelseserhvervet er truet på livet, og det er helt afgørende, at der tages skridt til at hjælpe erhvervet, hvis vi fortsat ønsker at se hoteller, restauranter og et mangfoldigt udbud af øvrige oplevelsesvirksomheder omkring os i samfundet. For ikke at tale om den store samfundsøkonomiske værdi, som er forbundet med dette erhverv, der indtil for få måneder siden var Danmarks største jobskaber, et af de største eksporterhverv og vigtigste vækstdriver for samfundsøkonomien. Der er store samfundsøkonomiske gevinster ved at lave en ny og mere fleksibel kompensationspakke for turisme- og oplevelseserhvervet, som er det erhverv, som vil være hårdest ramt i længst tid endnu.

Den kommende åbning af samfundet vil muliggøre en begyndende omsætning, men på et langt lavere niveau end før krisen. Der er derfor behov for en genåbningspakke, som rækker væsentligt længere frem i tiden, og med langt større fleksibilitet og mindre afstand mellem kompensationstrinene. Der skal tages højde for, at vi står i en genåbning, hvor der skal motiveres til at skabe mest mulig omsætning. Dette kræver ikke “bare” en forlængelse af de hidtidige hjælpepakker, som er målrettet en nedlukningssituation, men en ny klog model. Ingen ønsker at skulle leve af statslig støtte. Men omstændighederne og den barske virkelighed er, at der lige nu ikke er anden udvej.

De nuværende hjælpepakker er skruet sammen med alt for store intervaller for kompensation.

F.eks. falder kompensationen fra 80 pct. til 50 pct., hvis virksomheden har 21 pct. i omsætning frem for 20 pct. Det fald er alt for drastisk og straffer virksomheder, som gør alt, hvad de kan, for at præstere omsætning og overleve. Der er ikke råd til at tabe penge på at skabe omsætning. Der er endvidere brug for en langsigtet plan for genåbningen med fokus på kickstart af omsætningen i erhvervet.

Alt andet vil være dårligt for samfundsøkonomien og for statskassen. HORESTA har fremlagt en pakke med otte konkrete forslag til en kickstart af turisme- og oplevelseserhvervet med forslag om et oplevelsesfradrag til alle danskere, fuldt fradrag for de danske virksomheders bespisning og overnatning, nedsættelse af momsen på overnatning og bespisning, begrænsning af privat korttidsudlejning og styrket markedsføring af Danmark.

Log ind