Som medlem af HORESTA Arbejdsgiver har du adgang til detaljerede løn-, fraværs- og kønsopdelte statistikker hos Dansk Arbejdsgiverforening. Her kan du finde tal om løn og fravær for hotel- og restauranterhvervet samt hele det private arbejdsmarked.

Værktøjet giver mulighed for at sammenligne din virksomheds lønninger med det generelle niveau i branchen, og virksomheder med minimum 35 ansatte og mindst 10 kvinder og 10 mænd i samme arbejdsfunktion – fx tjenere - kan desuden se den kønsopdelte lønstatistik for deres virksomhed. Endelig giver statistikken mulighed for at sammenligne fraværet i jeres virksomhed med det generelle niveau i branchen.

For at få adgang skal jeres virksomhed underskrive og returnere denne blanket. Når I udfylder blanketten, skal I tage stilling til, hvem der skal være superbruger. Superbrugerens væsentligste ansvar er at give adgang til de rette personer i virksomheden.

Når vi modtager blanketten, sender vi brugernavnet og praktiske oplysninger via e-mail til jer, og den personlige adgangskode sender Dansk Arbejdsgiverforening med posten.       

OBS! Vær opmærksom på, at fratrådte medarbejdere ikke må have adgang til lønstatistikken. Det er jeres ansvar at fjerne tidligere ansattes adgang.

Har du spørgsmål til lønstatistikken, så er du altid meget velkommen til at kontakte os med spørgsmål på [email protected].

Karin.jpg
Chefkonsulent
Karin Bækby Petersen

Analyse er klar: Flyforbindelse har stor betydning for Bornholm

En analyse af flybetjeningen af Bornholm konkluderer, at forbindelsen til København er af stor betydning for det bornholmske samfund. Samtidig kan der skabes samfundsøkonomisk merværdi, hvis nogle af færgens støttemidler flyttes til flyruten.

Log ind