Efter massivt pres fra HORESTA etableres der nu en såkaldt positivliste, der giver mulighed for at rekruttere faglært arbejdskraft fra lande udenfor EU. På denne liste står også kokkearbejde.

Det betyder, at virksomheder allerede fra 1. juli kan få arbejdstilladelse til kokke fra ikke-EU-lande. Det er muligt at få en opholdstilladelse for 4 år ad gangen.

Det er en betingelse, at virksomheden for at kunne ansætte kokke fra lande uden for EU lever op til sit uddannelsesmåltal. Det er et tal for antal faglærte sat i forhold til antal elever.

”Det er virkelig positivt, at det nu er blevet lettere at rekruttere faglært arbejdskraft udenfor EU. Det har vi arbejdet hårdt for. Det slår fast, at vi er afhængige ikke blot af den højtuddannede arbejdskraft, men at faglært arbejdskraft er lige så vigtigt og har lige så stor værdi for udvikling og vækst i Danmark”, siger HORESTAs politiske direktør, Kirsten Munch.

Det har været et krav for, at en stilling kan komme på positivlisten er, at mindst 75 pct. af de ansatte i faget har uddannelser på eller over faglært niveau. Det kan kokkefaget ikke leve op til, men er sammen med fire andre fag alligevel kommet med listen.

”Det er lykkedes os at få kokkefaget med på positivlisten. Internationale kokke yder et utrolig vigtigt bidrag til udvikling af den danske madscene og dansk gastronomi i det hele taget. Og det er klart at i en situation med mangel på arbejdskraft er det afgørende, at vi har så let adgang til kvalificeret udenlandsk arbejdskraft som muligt”, siger Kirsten Munch.

Det vil være et krav for at fastholde pladsen på positivlisten, at der er mangel på arbejdskraft i det pågældende fag.

80.000 ledige hoteljobs i USA

USA’s hotelbranche kæmper for at skaffe flere medarbejdere, i år forventes ansat 45.000 nye. Manglen på arbejdskraft tvinger lønningerne op, det kan betyde dyrere hotelovernatninger.

Log ind