HORESTA har i lang tid efterlyst en yderligere åbning af de danske grænser. Turisme- og oplevelsesøkonomien i Danmark er under et historisk pres. Hotellernes omsætning ligger på 10-20 procent af det normale, mens restaurantomsætningen er på 50 procent.

HORESTA glæder sig derfor over, at regeringen har fremlagt nye retningslinjer for genåbning af Danmarks grænser, som betyder, at turister fra stort set hele Schengen-området kan komme hertil og bidrage til at styrke dansk turisme.

Samtidig er organisationen dog helt uforstående over for, at regeringen fastholder den såkaldte 6-dages regel, der stiller som krav om, at turister skal booke mindst seks overnatninger i Danmark for at få adgang til landet. Danmark er det eneste land i Europa, der stiller krav til antallet af overnatninger for at krydse grænsen.

”Problemet med 6-dages reglen, at en udenlandsk turist i gennemsnit overnatter 2,2 nætter pr. hotelbesøg. Med 6-dages reglen vil en samlet hotelbranche derfor fortsat have mere end svært ved at tiltrække udenlandske turister og få løftet omsætningen. Vi glæder os selvsagt over, at grænserne åbnes, men det hjælper ikke meget, hvis betingelserne for at komme ind i landet fortsat er så restriktive, at det holder turisterne væk. Så er vi jo lige vidt”, siger HORESTAs adm. direktør, Katia K. Østergaard.

Hun undrer sig over, at når danskerne frit kan rejse til Paris og hjem igen, hvorfor skal pariserne så ikke frit kunne rejse til Danmark og være her to eller tre dage?

”Jeg har noteret mig, at udenrigsministeren udtaler, at rejsevejledningerne ændres og fremover baseres på objektive sundhedsdata. Jeg efterlyser derfor at se den sundhedsfaglige vurdering, som siger, at Danmark som det eneste land i EU bør oprette et så restriktivt og konkurrenceforvridende kriterie? Skulle man være mere smitsom, hvis man kun overnatter tre gange i Danmark frem for seks?”, siger Katia K. Østergaard.

HORESTA opfordrer på det kraftigste til, at særreglen bliver ophævet, hvis ikke objektiv sundhedsfaglig dokumentation tilsiger andet.

Log ind