Fra i morgen den 27. juni åbner Danmark sine grænser til langt flere lande end hidtil. Det betyder, at turister fra de pågældende lande kan rejse hertil som turister. Men forudsætningen er stadigvæk, at de har booket mindst seks overnatninger.

Statens Serum Institut offentliggjorde i går tabellen over lande, som opfylder en række objektive kriterier, der gør, at vi kan tillade turister fra de pågældende lande.

”Det er positivt, at vi er nået så langt i coronakrisen, at vi nu kan begynde at åbne op for turister fra det meste af Europa. Når det er sagt, så får det meget lidt betydning for den danske hotelbranche og dermed turismen i de større danske byer, så længe vi stiller krav om seks overnatninger for at komme ind i landet. Det er dybt problematisk, og vi frygter, at det vil få alvorlige konsekvenser med en bølge af konkurser og afskedigelser til følge”, siger Kirsten Munch, der er politisk direktør i HORESTA.

Kun fire procent af de udenlandske hotelgæster i Danmark overnatter seks gange eller mere.

Som omtalt i går har advokatfirmaet Horten i et responsum vurderet, at 6 dages-kravet er i strid med EU-reglerne.

”Vi fortsætter kampen imod denne ulogiske regel, som ovenikøbet er i strid med de regler, Danmark har forpligtet sig til i EU-samarbejdet. Det giver ingen mening, at der skulle være mindre risiko for smitte ved et besøg med to overnatninger frem for seks. Vi har nu sendt Hortens responsum til både Udenrigsministeriet og Justitsministeriet samt til en række centrale politikere, hvoraf flere bakkede os op i vores synspunkt i medierne i går”, siger Kirsten Munch.

Fra i morgen bliver der nu adgang for turister fra Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Polen, Slovakiet, Slovenien, Spanien og Schweiz.

Det vil fortsat ikke være muligt for turister fra Irland, Malta, Portugal, Rumænien, Sverige og UK at komme hertil.

For de nordiske lande gælder en særlig regional mekanisme. Når et nordisk land ikke opfylder de objektive kriterier for at ”åbne”, overgår landet til en regional ordning, hvor enkelte regioner i landet kan ”åbne”, hvis de opfylder kriteriet om antal smittede pr. uge. Det er aktuelt tilfældet for Sverige. Her bliver det muligt for borgere fra regionen Västerbotten at komme ind i Danmark, hvis de vel og mærke kan vise en negativ test for COVID-19 taget indenfor 72 timer.

Der er også en særlig praksis for grænseregionerne, hvor personer med bopæl i Slesvig-Holsten, Skåne, Halland eller Blekinge kan rejse ind i Danmark alene ved at dokumentere bopæl. For disse personer stilles ikke krav om 6 planlagte overnatninger. Men da Skåne, Halland og Blekinge ikke er åbne regioner, skal man ved indrejse fremvise en negativ test foretaget senest indenfor 72 timer.

Rejsevejledningerne for de nævnte lande vil være tilgængelige på Udenrigsministeriets hjemmeside i løbet af fredag d. 26. juni 2020, og vil blive opdateret ugentligt som følge af udvikling i smittetryk.

Log ind