Hvad må man som arbejdsgiver, hvis en medarbejder nægter at følge en vagtplan med henvisning til stress og søvnløshed? Det var omdrejningspunktet i en sag ved Ligebehandlingsnævnet.

Her var det afgørende, hvornår den såkaldte handicapvurdering fandt sted, og om medarbejderens begrænsninger havde været af længerevarende karakter, fortæller juridisk konsulent i HORESTA Johanne Kolbye.

Sagen kort

Medarbejderen blev opsagt på et tidspunkt, hvor hun havde været sygemeldt i 3,5 måned grundet psykiske gener som følge af stress. Medarbejderens begrænsninger havde ikke på opsigelsestidspunktet haft en varighed, der kunne betegnes som lang.

Under sagen fortalte medarbejderen dog, at hun siden 2007 havde lidt af stress og relaterede følgesygdomme, herunder depression og søvnløshed. Medarbejderen tilføjede, at hendes vagtplan gennem mere end 15 år havde taget højde for hendes behov for tilstrækkelig hvile mellem vagtperioder. Da det ikke var det i den nye vagtplan, nægtede hun at følge den.

Udlægningen om sygdomsforløbet og hensynet til sygdommen kunne virksomheden ikke genkende. Ingen var bekendt med, at medarbejderen led af stress, og at der tidligere i vagtplanlægningen var taget særligt højde herfor, inden hun meldte sig syg.

Ligebehandlingsnævnet fandt ikke bevis for, at medarbejderen havde haft samme vagtplan på grund af stress. Desuden fandt Ligebehandlingsnævnet heller ikke, at der på tidspunktet for opsigelsen forelå en prognose, der indebar, at medarbejderen ville få begrænsninger, der måtte antages at have en lang varighed.

Medarbejderen kunne desuden ikke bevise, at hun på opsigelsestidspunktet havde sådanne langvarige begrænsninger, at hun som følge af sine psykiske gener på grund af stress havde et handicap i Forskelsbehandlingslovens forstand.

Derfor kom Ligebehandlingsnævnet frem til, at handicapvurderingen lå på tidspunktet for opsigelsen, og ikke for 12 år tilbage, hvilket ville være ensbetydende med en sygdom af længerevarende varighed, som virksomheden skulle have taget højde for i deres vagtplaner. Derfor havde virksomheden forsøgt at imødekomme medarbejderen i overensstemmelse med gældende regler i vagtplaneringen, og medarbejderen var ikke i sin gode ret til nægte at følge vagtplanen.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, kan HORESTA-medlemmer kontakte HORESTA for nærmere rådgivning ved at ringe til HORESTAs juridiske callcenter på telefon +45 35 24 80 40.

Se også

Log ind