Københavns Kommune har for et par år siden valgt, at der som udgangspunkt ikke længere skal gives tilladelse til at åbne nye nattelivsvirksomheder i indre by. Målet var mere ro i indre by og en større spredning af nattelivsvirksomhederne. Men eksisterende virksomheder blev lovet, at kommunen ikke ville fjerne deres forretningsgrundlag.

Men tirsdag står kommunens bevillingsnævn over for en beslutning, som kan bryde dette løfte. Hvis bevillingsnævnet vælger ikke at forny nattelivsvirksomheden Billy Booze’ nattilladelse vil det reelt medføre en lukning af virksomheden.

Når sagen behandles tirsdag, er det anden gang på to måneder. I december sagde bevillingsnævnet nej til at give Billy Booze en fornyelse, men nye oplysninger i sagen fører til en ny behandling.

”Det er uforståeligt, at kommunen ikke tidligere har fornyet virksomhedens nattilladelse. Der er begået en menneskelig fejl for lang tid siden, som hverken kommunen eller politiet har grebet ind overfor. Alligevel er ansvaret alene blevet placeret hos virksomheden, og man har nægtet den en ny nattilladelse og dermed fjernet dens forretningsgrundlag. Det er en beslutning uden proportioner og mod tidligere løfter”, siger Kirsten Munch, der er politisk direktør i HORESTA, med stor forhåbning om, at fornyet behandling fører til en ny beslutning.

Det helt centrale spørgsmål i sagen er, om den over ti år gamle klub skal have fornyet sin nattilladelse eller have en helt ny.

Billy Booze har nemlig ved en fejl ikke fået ansøgt om en fornyelse i tide, og har haft åbent om natten i halvandet år uden at vide, at man overtrådte reglerne.

I det sidste tilfælde vil ansøgningen blive afvist i henhold til kommunens politik.

”Vi havde en daglig leder, som forsikrede os om, at der var styr på det hele. Siden fandt vi ud af, at han havde glemt at søge om nattilladelse. Så snart vi i juni sidste år blev gjort opmærksom på det, søgte vi. Vi har hele vejen igennem været i god tro”, fortæller den nuværende daglige leder, Steven Rahbek Andersen, der understreger, at Billy Booze har en alkoholbevilling, som først udløber i år, og at bestyreren er blevet afskediget. Både på grund af tillidsbruddet og på grund af svindel mod virksomheden.

Ved den første behandling af sagen valgte bevillingsnævnet at se helt bort fra virksomhedens forklaring om, at den havde været i god tro. Derfor valgte nævnet at betragte sagen som ansøgning om en ny bevilling, og da kommunens retningslinjer siger, at man ikke udsteder nye bevillinger i området, blev det til et nej til ansøgningen.

Samarbejdet med kommune, politi og øvrige myndigheder har i hele periode fungeret uændret og upåklageligt.

”Der er et politisk ønske om at nedbringe antallet af nattelivsvirksomheder for at få mindre støj om natten, men det er virkelig paradoksalt, at man her har kastet sig over en københavnsk virksomhed, der tager særlige hensyn til naboerne og har lavet store investeringer i at nedbringe støj. Og som har et godt, tæt og tillidsfuldt samarbejde med både kommunen og politiet”, siger Kirsten Munch.

Hoteller spås nu gylden fremtid

Vækstforventningerne til hotelsektoren er store, men branchens profitabilitet er ikke god nok
endnu, fastslår Dorte Krak fra Arp-Hansen Hotel Group

Analyse er klar: Flyforbindelse har stor betydning for Bornholm

En analyse af flybetjeningen af Bornholm konkluderer, at forbindelsen til København er af stor betydning for det bornholmske samfund. Samtidig kan der skabes samfundsøkonomisk merværdi, hvis nogle af færgens støttemidler flyttes til flyruten.

Log ind