Flere gæster end nogensinde før bookede i 2019 et ferieophold i Danmark via Airbnb. Helt præcist 1,1 millioner gæster planlagde deres ferie via platformstjenesten, og det er 9,2 procent flere end året før.

Der er fortsat rift om de attraktive lejligheder i de større byer, men i 2019 var det uden for København, Aarhus, Odense og Aalborg, at vækstkurven fik det klart største knæk i opadgående retning. Her steg antallet af overnatninger med 21 procent.

Udviklingen får HORESTA til at advare imod konsekvenserne for de små og mellemstore hoteller.

”De senere års vækst i hotelbranchen har været koncentreret i storbyerne. I de små og mellemstore byer og i landdistrikterne ser billedet anderledes ud. Derfor skal den intensiverede konkurrence fra Airbnb tages alvorligt. Den risikerer at ramme virksomheder, der yder et stort bidrag til den lokale økonomi”, siger Annette Hyldebrandt, der er chef for turisme og oplevelsesøkonomi i HORESTA.

Hun advarer på den baggrund imod, at kommunerne hæver grænsen for, hvor mange dage man må leje sin bolig ud gennem Airbnb. Den nye lovgivning for korttidsudlejning giver kommunerne mulighed for at hæve grænsen fra 70 til 100 dage for dem, som lejer ud via Airbnb.

”Det er en rigtig dårlig idé at forfølge den mulighed. Som kommune risikerer man at skyde sig selv i foden ved at gøre det endnu mere attraktivt at leje ud via Airbnb. Først og fremmest fordi hotelbranchen skaber langt flere job end den private korttidsudlejning, som jo i sig selv ikke er jobskabende”, siger Annette Hyldebrandt.

Hun gør opmærksom på, at Airbnb i forvejen har langt bedre konkurrencevilkår end hoteller og kroer. Blandt andet på grund af høje skattefradrag.

HORESTA arbejder for, at private udlejere får pligt til at indberette antallet af udlejningsdage, og at loftet for udlejning af private boliger også kommer til at omfatte enkeltværelser. Endelig mener HORESTA, at der bør afsættes de nødvendige ressourcer til at håndhæve reglerne.

Læs hele årets Airbnb-analyse fra VisitDenmark her.

Airbnb lancerer berømthedsoplevelser

Ved at lancere den nye Icons-kategori håber Airbnb at køre med på dette års store oplevelsestrend – og hvis den bliver relevant at tage platformen med ind i fremtiden.

Log ind