HORESTA ønsker at skabe et uformelt forum, hvor medlemmer på tværs af sektorer inden for turisme- & oplevelseserhvervet kan styrke relationer hinanden imellem.

Målet er også at skabe større og bedre synergi mellem destinationsselskaber, hoteller, vandrehjem, forlystelsesparker, restauranter, campingpladser mv. I sidste ende så HORESTA gerne, at der blev kortere fra tanke til handling for nyskabende idéer til samarbejder og nye oplevelser. 

Torsdag den 5. marts kl. 13.00-16.00
i HORESTA, Vodroffsvej 32, 1900 Frederiksberg C

Du kan tilmelde dig her

Dette er et tilbud og forum for alle HORESTAs medlemmer. Vi ønsker en bred geografisk og faglig sammensætning af repræsentanter fra turisme- og oplevelsesvirksomheder, der har beslutningsansvar og/eller fagligt ansvar.

Vi ønsker møder, der er inspirationsskabende, oplysende og debatskabende. Vi vil sætte fokus på et aktuelt tema ved hvert møde. Og så skal der altid være plads til at komme med kommentarer og betragtninger fra dagligdagen.

Om HORESTA Turismeforum
Ambitionen er at mødes 3-4 gange om året over hele landet - og gerne hos medlemmer, der vil lægge hus til.

Danmark skal have en ny bæredygtig turismestrategi, og Danmark skal være én af verdens førende bæredygtige destinationer. Det er regeringens og erhvervsminister Simon Kollerups ambitioner for dansk turisme de kommende år. Det er helt på linje med HORESTAs ambition i vores nye bæredygtighedsstrategi ’SusDANEable for the future’.

Derfor sætter vi til vores første møde i HORESTA Turisme Forum Danmarks nye bæredygtige turismestrategi til debat.

Vi har inviteret Anders Thusgaard, kontorchef i Erhvervsministeriet; Allan L. Agerholm, formand for VisitDenmark og Jens Müller, formand for Danske Destinationer til at komme og give deres bud på, hvordan vi får løftet de største udfordringer i turismeerhvervet med ind i en bæredygtig fremtid for dansk turisme. Kom og giv dit bud.

Vi glæder os til at se dig til en spændende eftermiddag med inspiration, gode drøftelser og networking.

PROGRAM

13.00
Velkomst
v. Katia K. Østergaard, adm. direktør samt Annette Hyldebrandt, chef for turisme- og oplevelsesøkonomi, HORESTA

13.10
Den nye nationale bæredygtige turismestrategi
v. Anders Thusgaard, kontorchef i Erhvervsministeriet

Q&A med Anders Thusgaard

13.45
Markedsføring i et strategisk bæredygtigt perspektiv
v. Allan L. Agerholm, formand for VisitDenmark

Q&A med Allan L. Agerholm

14.30
Pause

14.45
Destinationsselskabernes rolle i udvikling af bæredygtige destinationer
v. Jens Müller, formand for Danske destinationer

Q&A med Jens Müller

15.15
Hvor er de største udfordringer inden for bæredygtig dansk turisme, og hvilke indsatser er nødvendige for, at erhvervet kan spille med i ønsket om at blive én af verdens mest bæredygtige destinationer?
Fælles drøftelse v. alle

16.00
Tapas, vin og networking

Tilmelding senest mandag den 2. marts 2020. Du kan tilmelde dig her.

Har du spørgsmål til arrangementet kontakt Annette Hyldebrandt på 29127298 eller [email protected].

Læs mere her.

Log ind