Datatilsynet har udgivet en opdateret vejledning om databeskyttelse i ansættelsesforhold. Det drejer sig bl.a. om reglerne for opbevaring, videregivelse og sletning af personoplysninger, om rettigheder for ansatte og ansøgere til ledige stillinger og om kontrol af medarbejdere.

Det har tidligere været udgangspunktet, at arbejdsgiver godt kunne orientere sine medarbejdere om en afskedigelse af en medarbejder i virksomheden men ikke om begrundelsen herfor. Med den opdaterede vejledning fra Datatilsynet er der nu givet adgang til, at arbejdsgiver i konkrete tilfælde kan videregive visse overordnede oplysninger om baggrunden for afskedigelsen, hvis der er særlige grunde, som tilsiger det.

Det følger også af den opdaterede vejledning, at alle arbejdsgivere (også dem uden overenskomst) skal orientere medarbejdere om indførelsen af kontrolforanstaltninger senest 6 uger før ikrafttræden. 6-ugers fristen gælder allerede for virksomheder, der via deres overenskomstdækning er omfattet af FH og DA’s aftale om kontrolforanstaltninger.

Særligt interessant er det opdaterede afsnit vedrørende tillidsrepræsentantens anvendelse af arbejdsgivers IT-udstyr. Det fremgår af afsnittet, at tillidsrepræsentanten (eller den faglige organisation) vil blive opfattet som selvstændige dataansvarlige, hvilket indebærer, at brugen af arbejdsgivers IT-udstyr vil udgøre en særlig form for videregivelse af personoplysninger (fx ifm. disciplinære sager).
Derfor anbefaler Datatilsynet, at parterne indgår en aftale, som medfører, at arbejdsgiver kun må tilgå personoplysninger, hvis særlige IT-sikkerhedsmæssige forhold taler for det.

Vejledningen kan findes her.

Log ind