Hvad skal der præcis til, før 6-dages reglen bliver afskaffet? Og hvad med forsamlingsforbuddet, afstandskrav, kvadratmeterkrav? Og hvad med genåbningen af nattelivet?

Efterlysningen kommer fra HORESTA, hvis medlemmer opererer i blinde og har gjort det i månedsvis.

”Det er ikke rimeligt, at der overhovedet ikke er en rettesnor for, hvornår og hvordan restriktionerne lempes eller udfases. Som erhverv aner vi ikke, hvad det er for en fremtid, vi er på vej ind i, og vi er helt uden muligheder for at kunne give vores medarbejdere og kunder besked. Det er dybt utilfredsstillende,” siger HORESTAs formand, Jens Zimmer Christensen.

Staten bør holde hånden under erhvervet

En ny medlemsanalyse fra HORESTA, som blev offentliggjort i går, viser, at hovedparten af branchens virksomheder først forventer at komme tilbage på normalt omsætningsniveau om lang tid.

En væsentlig del af forklaringen er, at erhvervet er underlagt flere restriktioner end noget andet erhverv.

”Vi har igennem hele coronaperioden lyttet til myndighedernes anbefalinger og accepteret de udstukne retningslinjer. Det gør vi også nu. Men det må være rimeligt, at man opstiller nogle objektive kriterier, så vi ved, hvad der skal til, før restriktionerne udfases. De kunne for eksempel være baseret på smittetryk,” siger Jens Zimmer Christensen.

Han opfordrer også på det kraftigste regeringen og Folketinget til at revurdere udfasningen af hjælpepakkerne.

”Man kan ikke med rimelighed forlange, at vi skal klare os selv, når man samtidig pålægger os så mange begrænsninger i at kunne drive vores forretninger på normal vis. Så længe vi er underlagt så mange restriktioner, som vi er, må man med rimelighed kunne forvente, at staten holder hånden under vores erhverv. Præcis som vi har fået stillet det i udsigt adskillige gange under corona-nedlukningen,” siger Jens Zimmer Christensen, som mener, at der lige nu bliver gamblet med tusindvis af arbejdspladser i erhvervet.

Har du styr på GDPR?

HORESTA tilbyder, sammen med samarbejdspartneren Lexoforms, en fysisk workshop, hvor du arbejder med GDPR-dokumentationen for din egen virksomhed.

Log ind