HORESTA tager positivt imod den nye trepartsaftale om en model for midlertidig arbejdsfordeling.

”Det kan forhåbentlig være en god model for nogle virksomheder, der dermed kan undgå at afskedige yderligere medarbejdere. Men det erstatter ikke lønkompensationsordningen, som udløb lørdag. Mange af vores medlemmer har været nødt til at sætte gang i store fyringsrunder, hvilket har betydet, at 7.000 medarbejdere i branchen alene her i august mister jobbet,” siger HORESTAs politiske direktør, Kirsten Munch.

Hotel-, restaurant- og turisterhvervet er det erhverv, som har brugt lønkompensationen mest. Det skyldes, at erhvervet blev ramt først og hårdest af coronakrisen, og at erhvervet fortsat er ramt af lav omsætning og vil være det lang tid endnu - blandt andet på grund af en lang række restriktioner, som erhvervet er pålagt. Det gælder for eksempel forsamlingsforbud, kvadratmeterkrav, lukketid senest kl. 02 m.v.

De mange restriktioner gør det umuligt for virksomhederne at forudse, hvilke betingelser de har at drive virksomhed på. Både på kort og langt sigt, og derfor forventer HORESTA, at mange vil være nødt til at afskedige medarbejdere i stedet for at bruge arbejdsfordelingsordningen.

”Virksomhederne i vores erhverv har fortsat et stort ønske om at holde på medarbejderne så lang tid som overhovedet muligt, men med fortsatte restriktioner og ophør af lønkompensation er det helt afgørende, hvordan virksomhederne vurderer deres fremtid. Lige nu er genåbningsplanen sat på pause, og der er ingen vished,” siger Kirsten Munch.

Log ind