Fra marts til maj ophørte i alt 482 virksomheder i hotel-, restaurant- og turisterhvervet, hvilket er lidt færre end i 2018 og 2019, men en smule flere end i årene fra 2015 til 2017. Således er der ikke umiddelbart tegn på, at hjælpepakkerne har holdt kunstigt liv i usunde virksomheder, mener HORESTAs cheføkonom Jonas Kjær.

”Regeringens økonomiske ekspertgruppe anbefalede i deres rapport om udfasning af hjælpepakker, at hjælpepakkerne skulle udfases hurtigst muligt. Hvis hjælpepakkerne blev fastholdt for længe, var der risiko for, at man begrænsede den naturlige dynamik i økonomien. Det er der ikke noget, der tyder på er sket, når man kigger på tallene for hoteller og restauranter. Faktisk tyder det på, at hjælpepakkerne har sikret en udskiftning af virksomheder på niveau med gennemsnittet fra de seneste år,” siger Jonas Kjær.

Han mener således, at man kan argumentere for, at hjælpepakkerne har haft den tilsigtede virkning.

Mange frygter lukning

Til gengæld er HORESTA meget bekymret for, at hjælpepakkerne nu er udfaset for langt de fleste virksomheder.

”Mange virksomheder i hotel- og restauranterhvervet opererer stadig med restriktioner i form af krav til afstand, antal kvadratmeter pr. gæst, åbningstider mv., som reducerer virksomhedernes kapacitet betydeligt, og dermed begrænser muligheden for at komme tilbage til normal omsætning. Dertil kommer de virksomheder, der er afhængige af udenlandske gæster, som er ramt af rejserestriktioner, herunder 6-dages reglen. Virksomhederne ved ikke, hvornår restriktionerne ophører eller lempes, hvilket er meget vanskeligt at navigere i,” siger Jonas Kjær.

Det seneste konjunkturbarometer for juni fra Danmarks Statistik viser, at 36 pct. af hotellerne frygter i nogen eller høj grad at måtte lukke i løbet af de kommende tre måneder. Den generelle hjælpepakke for faste omkostninger udløb d. 8. juli, og der er ikke kommet noget i stedet endnu. Det bidrager uden tvivl til usikkerhed hos mange, fortæller Jonas Kjær.

”Hotel- restaurant- og turisterhvervet var en af de brancher, som blev først og hårdest ramt af nedlukningen af samfundet. En del virksomheder er heldigvis kommet tilbage på normalt niveau og nyder i øjeblikket godt af, at mange danskere holder ferie i Danmark. Men en række levedygtige, sunde virksomheder er fortsat hårdt ramt af de mange restriktioner, som Covid-19 har medført og har fortsat behov for hjælp. Når tallene samtidig indikerer, at dynamikken i branchen ikke er forsvundet trods hjælpepakker, mener vi, at der er al mulig grund til at forlænge hjælpen til de virksomheder, som fortsat kæmper,” lyder det afsluttende fra HORESTAs cheføkonom.

Ophørte virksomheder i hotel- og restauranterhvervet fra marts til maj (inkl. konkurser)

Ophørte virksomheder i hotel- og restauranterhvervet fra marts til maj (inkl. konkurser)

HORESTAs december: 24 ønsker på 24 dage

Følg med i HORESTAs julekalender 2023, hvor vi dag for dag fortæller, hvad politikerne kan gøre for at skabe bedre rammevilkår for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

Log ind