Hotel- og restaurant- og turisterhvervet fik i går forlænget overenskomsterne, så de løber frem til den 1. marts 2023.

Det skete, da forligsmanden offentliggjorde resultatet af afstemningen om det mæglingsforslag, der tidligere er lagt frem. På arbejdsgiverside er forslaget bakket op af en samlet bestyrelse i DA, og på arbejdstagerside blev det vedtaget med 80,1 procent af stemmerne.

HORESTAs overenskomst med 3F var omfattet af mæglingsforslaget, fordi det ikke er lykkedes for parterne at nå frem til enighed under forhandlingerne, som kørte over flere uger i februar og marts.

Urimelige krav

HORESTAs formand, Jens Zimmer Christensen, konstaterer, at det ikke lykkedes at nå frem til en aftale med 3F.

”Fagbevægelsen mødte efter vores opfattelse op med urimelige krav. Det er en væsentlig årsag til, at vi endte med at blive omfattet af mæglingsforslaget”, siger Jens Zimmer Christensen.

Rammerne for den nye overenskomst er udstukket af gennembrudsforliget mellem DI og Dansk Metal. Herunder lønreguleringen. Gennembrudsforliget blev indgået, før de store konsekvenser af COVID-19-krisen var kendt.

Undgik konflikt

”Vi er glade for, at mæglingsforslaget nu er stemt hjem. Det sidste vi havde brug for lige nu var en dyr konflikt”, siger Jens Zimmer Christensen.

Han bemærker også, at det er lykkedes at fastholde arbejdsgivernes ret til at modregne i lønstigninger, hvis de ønsker det, forudsat at der er plads til det i forhold til minimumssatserne i overenskomsten.

Jens Zimmer Christensen takker DA – og kollegerne i DA - for et godt samarbejde og en god koordinering.

Se hvordan lønnen reguleres

Oversigten over satsregulering mv. finder du på horesta.dk/overenskomster.
Regulering af løn, tillæg m.v. skal ske med tilbagevirkende kraft at regne fra den 1. marts 2020.

Medarbejdere med lønkompensation

Hvis I har hjemsendt medarbejdere med lønkompensation, og det viser sig, at I, på grund af lønreguleringerne, samlet har fået mindre kompensation, end I er berettiget til, kan der ske efterregulering af lønkompensation. Evt. efterregulering sker i forbindelse med virksomhedens indsendelse af dokumentation efter ophør af lønkompensationsperioden.

Log ind