Forleden kunne HORESTA fortælle, at lukkede virksomheder vil få imødekommet en ansøgning om fritagelse for renter og gebyrer fra Skattestyrelsen på betaling af A-skat og AM-bidrag for marts. Det har stor betydning for virksomhederne og kan redde mange fra lukning, fortalte HORESTAs adm. direktør, Katia K. Østergaard.

HORESTA har efterfølgende været i dialog med Skattestyrelsen for at få konkretiseret, om denne beslutning også indbefatter:

- virksomheder, som pga. manglende kundegrundlag selv har valgt at holde lukket og

- virksomheder, som ikke har holdt lukket, men som pga. manglende kundegrundlag har haft en væsentlig omsætningsnedgang.

Svaret er ’ja’.

Det er dog fortsat et krav, at virksomheden straks efter krisens ophør foretager indberetning og indbetaling.

Skattestyrelsen gør desuden opmærksom på, at det er den enkelte virksomhed, der selv skal ansøge Skattestyrelsen om fritagelse for betaling af renter mv. Virksomheden kan først ansøge, når den forfaldne A-skat og am-bidrag for marts måned faktisk betales.

Fristen for små og mellemstore virksomheder er fristen den 14. april 2020, og disse virksomheder kan altså fortsat nå at undlade indbetaling for så efterfølgende så at søge fritagelse for renter og gebyrer.

I Skattestyrelsens svar pointeres det, at selvom virksomhederne ikke indbetaler A-skat og AM-bidrag, så bør de fortsat indberette det. Hvis ikke de gør det, så risikerer de, at Skattestyrelsen laver en foreløbig fastsættelse af tilsvaret, som potentielt kan være for høj, og derudover vil virksomheden blive pålagt en afgift på kr. 800, hvis ikke der indberettes, og der er yderligere sanktionsmuligheder pga. manglende indberetning.

VIGTIGT OM KOMPENSATIONSORDNINGEN

Erhvervsministeriet er nu klar med yderligere information om ordningen for kompensation for faste udgifter. Bekendtgørelsen og den ledsagende vejledning blev udstedt i går.  Senere i dag udsender HORESTA en direct mail til alle medlemmer med yderligere information

20240521 DSC09919
Erhvervsjuridisk chef
Kaare Friis Petersen

Log ind