Alle virksomheder i branchen tænker i dag bæredygtighed ind i de daglige rutiner - fra den største hotelkæde til den mindste restaurant.

Men hvordan inspirerer vi som branche hinanden til at tage de næste skridt på en måde, der passer naturligt ind i den overordnede strategi eller den daglige drift?

Det vil vi forsøge at finde nogle svar på, når vi den 14. november inviterer til HORESTA Årsdag 2019 med bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål som omdrejningspunkt.

 Derfor efterlyser vi nu branchens best practices. Gode eksempler på arbejdet med bæredygtighed - og ikke bare på klimaområdet, men på alle FN’s verdensmål.

 I løbet af årsdagen vil disse eksempler blive fremhævet. Både fra scenen og i trykt materiale, og desuden vil vi bruge dem i vores politiske arbejde samt i forbindelse med presseindsatser.

”Der er ingen tvivl om, at hotel-, restaurant- og turismeerhvervet har store ambitioner, når det kommer til ansvarlig drift. Men vi ved også, at branchens dygtigste kan inspirere resten af erhvervet til nye - og mere ansvarlige - måder at drive virksomhed på. Derfor vil vi samle de bedste historier fra dem, der er gået forrest”, siger Katia K. Østergaard, adm. direktør i HORESTA.

Er det jeres case, der er oplagt at fremhæve? Så send en kort beskrivelse af jeres bæredygtige initiativer til Sebastian Skougaard Markfoged på [email protected], og så vil vi vende tilbage til jer.

Har du i øvrigt tilmeldt dig vores årsdag og vores branchefest – begge dele den 14. november? Hvis ikke så kan du gøre det her.

Udsigt til ny attraktion bekymrer visse borgere

Et nyt udsigtspunkt med en højde på 40 meter i en jysk by er blevet mødt med flere kritiske røster, da en del af de lokale borgere stiller spørgsmål ved, om det vil betyde et farvel til privatlivets fred.

Flertal for turismeafgift i København

Københavns borgerrepræsentation vedtog på et møde den 30. november, at København skal have en turismeafgift. Nu skal regeringen give lov til, at kommunen kan indføre afgiften.

Log ind