Det er vigtigt, at både beløb og datoer er korrekte, når virksomheder indberetter til eIndkomst. Fejl i eIndkomst kan nemlig have store konsekvenser for den enkelte medarbejder. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, kan det have betydning for for eksempel tildeling af boligstøtte, banklån, kassekredit og dagpenge.

Flere end 150 myndigheder bruger oplysningerne i deres sagsbehandling. Private aktører som for eksempel banker bruger også data, der er baseret på oplysninger fra eIndkomst, når de skal vurdere den enkelte kundes kreditværdighed.

Fejl i indberetningen kan opstå flere steder. De kan for eksempel opstå når en ansat har skiftende arbejdstider, forskellige tillæg, skæve lønperioder eller der er ændringer i deres løn.

Som arbejdsgiver kan du gøre en forskel og sikre korrekte oplysninger ved at have særligt fokus på disse 3 ting:

  1. Lønperioden er ikke altid kalendermåneden

Lønperioden er altid den periode, hvor den ansatte optjener sin løn – ikke kalendermåneden. Det er vigtigt, at få lønperioden korrekt. Din indberetning for lønperioden er nemlig grundlaget for beregning og udbetaling af dagpenge, efterløn og pension.

  1. Kun én lønudbetaling per lønperiode

Dispositionsdatoen er den dag, hvor medarbejderen får udbetalt sin løn. Dispositionsdatoen bliver bl.a. brugt til at afgøre, om den enkelte ansatte kan få offentlige ydelser. Hvis du er kommet til at sætte decemberlønnen til at blive udbetalt den første hverdag i januar (dispositionsdato), vil medarbejderen få udbetalt løn 2 gange i januar måned. Medarbejderen får dermed på papiret en for høj indtægt og kan miste for eksempel sin boligstøtte eller friplads i daginstitutionen. Husk, at du ikke kan rette dispositionsdatoen efter indberetningen.

  1. Ret i den lønperiode, hvor fejlen er

Fejl i indberetninger har stor betydning for den enkelte ansatte og for alle dem, der benytter oplysningerne i eIndkomst. Alle kan begå fejl, men opdager du fejl i virksomhedens indberetning, skal du rette den straks. Husk, at rettelser altid skal foretages i den eller de lønperioder, hvor fejlen er.

Har du brug for hjælp? Så kan du læse mere på skat.dk/eindkomst.

Se også

Log ind