Der er brug for en kursændring, hvis flere unge skal tage en erhvervsuddannelse. Og det er nødvendigt, for der er brug for de unge på de danske arbejdspladser og særligt inden for hotel-, restaurant og turisterhvervet.

Det siger HORESTA i en kommentar til nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet, som viser, at udviklingen i elevtilgang står stille, selv om skiftende regeringen har sat ambitiøse mål om at øge andelen af unge, som vælger en erhvervsuddannelse.

Knap 29.000 elever er efter sommerferien begyndt på erhvervsuddannelsernes grundforløb. Det er samme niveau som året før. Samtidig viser tallene, at 4.000 færre elever startede på hovedforløbet, som er den efterfølgende del af uddannelsen.

Mere erhvervspraktik

”Fra i år har vi fået obligatorisk eksamen i håndværksprægede fag som for eksempel madkundskab. Det er rigtig godt. Men der skal mere til. Blandt andet skal vi have erhvervslivet tættere på folkeskolen. Eleverne skal vide mere om, hvad de erhvervsfaglige uddannelses- og jobmuligheder rummer, og den indsigt kan erhvervslivet bidrage med”, siger Pia Svane, der er uddannelseschef i HORESTA.

Hun mener, at folkeskolerne blandt andet skal udnytte mulighederne for at få en erhvervsperson i deres bestyrelser. Samtidig kan mere fokus på erhvervspraktik øge interessen for de erhvervsfaglige uddannelser, mener hun.

Hotel- og restauranterhvervet har hårdt brug for faglært arbejdskraft. Efter at have haft den største procentvise vækst i nye job af alle erhverv siden finanskrisen, er manglen på arbejdskraft stor. Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at hver tredje rekruttering i erhvervet er forgæves.

Overskud af praktikpladser

Inden for området ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser” er elevoptaget på 1. del af grundforløbet faldet med 1 procent fra 2017 til 2018, men siden 2013 er næsten hver fjerde elev forsvundet. På 2. del af grundforløbet er faldet endnu større. Her er næsten hver tredje elev forsvundet.

”Det er dybt bekymrende. Særligt på et område, hvor vi rent faktisk har et overskud af praktikpladser. Der er brug for at få gjort op med mange års nedgørelse af de erhvervsfaglige uddannelser. Vi skal have respekten tilbage for håndværket og det at levere service og oplevelser”, siger Pia Svane.

Har startet brandingkampagne

HORESTA har sammen med 3F netop lanceret brandingkampagnen ”Hospitality Career” sammen med 3F. Målet er at synliggøre de uddannelses- og jobmuligheder, som hotel- og restauranterhvervet rummer.

”Noget lignende kunne man overveje at gøre på nationalt plan for at løfte erhvervsuddannelsernes anseelse og genskabe respekten om dem. De unge bliver ledt på vej i uddannelsessystemet af forældre og studievejledere, som er meget fokuserede på, at gymnasiet er det rigtige og sikre valg. Men for mange er det ikke den rigtige vej at gå. De vil passe meget bedre ind på erhvervsuddannelserne”, siger Pia Svane.

Brandingkampagnes ambassadørkorps toptunes til at fortælle om erhvervet

14 af erhvervets største talenter har dedikeret noget af deres sparsomme fritid til at bakke op om 3F og HORESTAs kampagne Hospitality Career. Her vil de fortælle om de mange sjove, inspirerende, udfordrende og anderledes ting, der gør deres arbejdsliv spændende. Målet er, at få flere unge til at slå øjnene op for erhvervets muligheder.

Hvem får lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft?

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om, at der i tillæg til den gældende såkaldte positivliste udarbejdes en ny supplerende positivliste omfattende stillinger på minimum faglært niveau på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Ny finanslov med fokus på velfærd

HORESTA glæder sig over lettere adgang til arbejdskraft, men kritiserer den nye finanslov for at have alt for meget fokus på at indfri velfærdsløfter

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne