Spørger man hoteller og restauranter, hvad deres største udfordring er, svarer størstedelen rekruttering af kvalificerede hænder og motiverede hoveder.

Derfor havde HORESTA mandag formiddag inviteret fire toppolitikere til at give deres bud på, hvor fremtidens arbejdskraft skal komme fra. Med i panelet var:

- Peter Skaarup (DF)

- Morten Østergaard (RV)

- Kristian Jensen (V)

- Peter Hummelgaard (S)

HORESTA havde valgt opdele debatten i tre spor, så politikerne kunne give deres syn på både erhvervsuddannelserne, at få flere danske ledige i arbejde og mulighederne for at hente internationale medarbejdere.

Ifølge Morten Østergaard (RV) er temaet det mest oversete i valgkampen:

”Alt det vi gerne vil med grøn omstilling, øgede normeringer i daginstitutionerne og øge vores velstand ved at vores virksomheder klarer sig godt, så kræver det, at der er mennesker nok. Det er ikke en fremtidig udfordring. Det er en udfordring lige nu."

Se video fra arrangementet her:

80.000 ledige hoteljobs i USA

USA’s hotelbranche kæmper for at skaffe flere medarbejdere, i år forventes ansat 45.000 nye. Manglen på arbejdskraft tvinger lønningerne op, det kan betyde dyrere hotelovernatninger.

Log ind