Skal Danmark fastholde og forstærke vores bæredygtige image, er vi nødt til at blive endnu bedre til at dele de gode ideer og erfaringer. For at hjælpe det på vej i hotel-, restaurant- og turisterhvervet, lancerer HORESTA nu netværket ”SusDaneable”, hvor de fremmeste virksomheder og interessenter vil samles.

Formålet med SusDaneable er at fastholde og udbygge Danmarks grønne image og synliggøre det overfor erhvervs- og ferieturister.

”De bæredygtige initiativer fra virksomhederne vælter frem, og rigtig mange er kommet med på den grønne bølge. Med SusDaneable vil vi i HORESTA samle det dygtigste på området for at videndele og skabe nye samarbejder, så vi forstærke den grønne profil af Danmark som destination”, siger Mikal Holt Jensen, miljøchef i HORESTA.

Netværket startes med to møder årligt, hvor der vil være rig mulighed for debat og erfaringsudveksling. Første møde er den 20. juni.

Ambitionen er at øge bæredygtighedsindsatsen i erhvervet og løfte promoveringen af Danmark som bæredygtig destination.  

Mikal.jpg
Miljøchef, Green Key
Mikal Holt Jensen

Sinatur sender kokkene ud af køkkenet – og byder landmændene indenfor

Med projektet fra Greb til Gaffel får landbrugselever mulighed for at komme ind i køkkenerne på Sinatur Hotel & Konference og se, hvordan de råvarer, de en dag skal producere, bliver tilberedt. Målet er at give dem en grundlæggende forståelse for, hvad det vil sige at servere sund og bæredygtig mad på bordene i restauranterne.

Bornholm: ”Turister sejler og spiser godt”

Det har været et ualmindeligt godt år for de bornholmske havne, og havnefoged Tom Nielsen fra Tejn har haft travlt. Faktisk så travlt, at han slet ikke har haft tid til at køre i sine veteranbiler her i turistsæsonen, skriver TV2 Bornholm. Restauratørerne har også haft et rigtigt godt år målt på omsætning.

Log ind