Ved generalforsamlingen i HOTREC i Helsinki blev topprioriteterne i den fælleseuropæiske hotel- og restaurantorganisation diskuteret. Det blev kogt ned til fem dagsordener, som efterfølgende bliver delt med kandidater til Europa-Parlamentet, så det konstruktive arbejde med at varetage erhvervets interesser kan drives videre.

Fra HOTRECs formand Jens Zimmer Christensen, lyder det:

”Hospitalitysektoren er en drivkraft for europæisk økonomi med sine 11,9 mio. medarbejdere og 1,6 mio. nye job de seneste fire år. Det er en dynamisk vækstsektor, som også er værd at satse på de kommende fem år for de nye europa-parlamentarikere”, siger Jens Zimmer Christensen, der også er formand for HORESTA.

HOTREC takkede i samme ombæring de afgående politikere for deres arbejde med at understøtte bæredygtig turismeudvikling og innovation.

HOTRECs fem topprioriteter er:

- øget regulering af både overnatnings- og food service-platforme, hvor private agerer professionelt via digitale platforme.

- at genbesøge EU's regulering af online platformes ansvar, så det svarer til deres voksende rolle på markeder – særlig nethandel.

- bedre regulering, der fokuserer på de store, grænseoverskridende problemstillinger og bedre tager højde for erhvervsspecifikke bekymringer.

- at hjælpe nationale, frivillige initiativer om sundhed, ernæring og lokale fødevarer på vej i stedet for EU-lovgivning på tværs af alle lande.

- at gøre kampen mod mangel på kvalificeret arbejdskraft til en sag, hvor EU tager politiske initiativer og gøre det til en af EU's mærkesager.

København går videre med turismeafgift

Det vakte kritik fra turistbranchen, da et flertal af politikerne i Københavns Kommune sidste år stemte for, at man vil have en turismeafgift. På en afstemning torsdag stadfæstede politikerne, at man vil indføre afgiften.

Det tager turismen med fra Frigast-balladen

Turismen sejrede, da regeringen endelig meldte ud om Frigast-anbefalingerne og sanering af erhvervsstøtten. Men det langstrakte forløb har også givet vigtig læring til turismen, lyder det fra erhvervet selv.

Log ind