HORESTA hilser opbakning til en ny regering velkommen og glæder sig til samarbejdet.

Organisationens adm. direktør Katia K. Østergaard ser, at hotel-, restaurant- og turisterhverv står med en række unikke muligheder for at kunne bidrage til at løse en række af de udfordringer, som aftalen adresserer.

”Turisterhvervet indeholder en række vigtige brikker i en større løsning. Vi er det erhverv, som de seneste år har skabt flest nye arbejdspladser i Danmark, herunder i de områder, hvor væksten er gået i stå. Samtidig kan vi bidrage til den ambitiøse klimadagsorden. Hvor den nye regering lægger op til at blive verdens grønneste parlament har HORESTA har således for kort tid siden vedtaget en målsætning om, at vi i Danmark skal være det mest bæredygtige turisterhverv i verden”, siger Katia K. Østergaard, der er adm. direktør i HORESTA.

Hun understreger dog samtidig, at det ikke bør være øgede afgifter, der benyttes som bærende instrument for en ny klimapolitik, men at klimapolitikken på erhvervsområdet skal drives af ambitiøse og innovative projekter, hvor det offentlige og private arbejder tæt sammen om at finde løsninger, der virker.

Mangel på arbejdskraft er den største vækststopper for hotel-, restaurant- og turisterhvervet.

HORESTA er meget tilfreds med, at flertallet bag Mette Frederiksen vil have flere i arbejde og er klar med initiativer, som kan bidrage til at løse den aktuelle og akutte mangel på arbejdskraft – blandt andet i hotel- og restauranterhvervet.

”Mangel på arbejdskraft er den største udfordring for vores erhverv og en decideret hindring for, at vi kan udfolde det store vækstpotentiale, som vi står med. Derfor er det positivt, at flertallet er klar til at sikre et øget arbejdsudbud, herunder, at der skal åbnes op for mere udenlandsk arbejdskraft”, siger Katia K. Østergaard. Hun påpeger dog samtidig, at HORESTA gerne havde set aftalen lægge op til en konkret arbejdsudbudsreform.

HORESTA glæder sig endvidere over, at flere danskere på kanten af arbejdsmarkedet skal i beskæftigelse, og at frafaldet fra de erhvervsfaglige uddannelser skal bringes ned.

Stærkt erhvervsliv er grundlag for velfærd

HORESTA udtrykker dog bekymring over, at erhvervslivet fylder meget lidt i aftalen, som mest af alt lægger op til en lang række velfærdstiltag, uden at det er præciseret, hvor pengene skal komme fra.

”Aftalen er fyldt med velfærdsløfter til børn, ældre og flygtninge, men rummer meget lidt om, hvordan man styrker dansk erhvervsliv, som danner hele grundlaget for velstanden i det danske samfund. Vi vil på det kraftigste advare imod, at man finansierer velfærdsløfterne med øgede skatter og afgifter eller andre byrdefulde tiltag, som vil forringe erhvervslivets vilkår. Det vil være et samfundsøkonomisk selvmål, hvis erhvervslivet konkurrencekraft forringes”, siger Katia K. Østergaard.

Log ind