Antallet af bespisningssteder i Danmark nåede et nyt højdepunkt i 2018 på i alt 17.455. Det var dog kun 53 flere end året før, og den beskedne stigning står i stærk kontrast til perioden 2015-2017, som samlet bød på knap 1.000 nye restauranter.

Selvom antallet af virksomheder holder status quo, er det ikke et tegn på en restaurantbranche i stilstand, idet der er modsatrettede tendenser inden for de enkelte segmenter. Der er således kommet flere spisesteder i kategorien ”Restauranter”, ligesom der er etableret flere catering- og kantinevirksomheder [1].

Til gengæld er antallet af fastfood-restauranter samt cafeer m.v. faldet fra 2017 til 2018.

”Der er ikke overraskende en sammenhæng mellem antallet af spisesteder og omsætningsudviklingen, og her har vi i en del år set kategorien ’Restauranter’ klare sig bedre end de øvrige delbrancher”, udtaler cheføkonom Jonas Kjær. I 2018 steg omsætningen for segmentet ”Restauranter” således med 6,2 pct., mens fx ”Pizzeriaer, grillbarer m.v.” kun øgede salget med 2,6 pct.

(artiklen fortsætter under tabellen)

Den lille stigning i antallet af spisesteder dækker også over en branche med øget konkurrence, og hvor strukturen i markedet er under forandring.

”Man kan måske godt tale om et udskilningsløb i markedet lige nu. På den ene side så vi i 2018 en stigning i antallet af konkurser, som primært ramte de mindre restaurantvirksomheder. På den anden side har vi konceptrestauranterne – både de danske og udenlandske - som fortsat ser et potentiale i markedet og ekspanderer med nye enheder. Det er uden tvivl et marked, hvor nogle har det vanskeligt, mens andre har fundet en vinderformel,” forklarer Jonas Kjær.

Selvom væksten blev sat på pause i 2018, er det ikke nødvendigvis en retningspil for de kommende år.

”I 2014 så man også et pludseligt dyk i antallet af restauranter, men allerede året efter var der atter en stigning. Så det bliver spændende at se, om opbremsningen i 2018 er midlertidig, eller om den måske grundlæggende er et tegn på et mættet marked,” udtaler Jonas Kjær.

[1] Kantiner indgår under kategorien ”Anden restaurationsvirksomhed”

Har du styr på GDPR?

HORESTA tilbyder, sammen med samarbejdspartneren Lexoforms, en fysisk workshop, hvor du arbejder med GDPR-dokumentationen for din egen virksomhed.

Log ind