De nye regler for Airbnb-udlejning giver mulighed for at udleje private boliger 70 dage om året. Men når landets byråd og kommunalbestyrelser vender tilbage efter ferien, har de frit spil til at hæve antallet af udlejningsdage og dermed give deres egne borgere friere rammer end nabokommunerne.

Det fremgår nemlig af den nye lov, at kommunerne har lov til at tillade op til 100 udlejningsdage om året, men det advarer hotellernes brancheforening dem mod at gøre. HORESTA frygter, at bedre vilkår for Airbnb-udlejere vil ramme det etablerede erhverv, som skaber markant flere lokale job og kommunale skatteindtægter end den private udlejning.

”Det går rigtig godt for hotelbranchen i disse år, og omsætningen er højere, end den nogensinde har været. Men det er særligt i København og de større provinsbyer, at udviklingen er gået stærkt. I landdistrikterne og de mellemstore byer kan vi desværre ikke tegne et lige så positivt billede. I gennemsnit står hvert andet hotelværelse i provinsen tomt i løbet af et år, og derfor vil vi advare kommunerne om konsekvenserne, hvis kommunerne vælger at udnytte loven fuldt ud”, siger Katia K. Østergaard, der er adm. direktør i HORESTA.

Hun understreger samtidig, at den kommercielle overnatningsbranche og den private korttidsudlejning fortsat konkurrerer på meget ulige vilkår, selv om et flertal i Folketinget har vedtaget en regulering af den private udlejning. Blandt andet er skattereglerne meget gunstige for de private udlejere.

HORESTA kontakter kommunerne

De nye regler for Airbnb-udlejning er netop trådt i kraft. De indebærer blandt andet, at udlejningstjenesten skal indberette udlejernes indkomst til SKAT. Til gengæld får udlejerne et højere fradrag og mulighed for at udleje 70 dage om året.

HORESTA vil nu tage kontakt til de landets kommuner for at gøre dem opmærksomme på konsekvenserne af et højere loft over antallet af udlejningsdage.

”Landets hoteller og kroer skaber langt mere aktivitet og flere arbejdspladser, end Airbnb-udlejningen gør. Kommunerne risikerer at score i eget mål, hvis de udvider antallet dage, man kan udleje via Airbnb”, siger Katia K. Østergaard.

Har du styr på GDPR?

HORESTA tilbyder, sammen med samarbejdspartneren Lexoforms, en fysisk workshop, hvor du arbejder med GDPR-dokumentationen for din egen virksomhed.

Log ind