Fødevarevirksomheder kører nu en kampagne, hvor der er fokus på rengøring og vedligeholdelse.

Hvis en fødevarevirksomhed er dårligt vedligeholdt, er der også øget risiko for, at inventar og køkken ikke kan rengøres godt nok og sygdomsskadelige mikroorganismer opformeres, eller skadedyr kan komme ind i virksomheden. og forurene fødevarerne med sygdomsfremkaldende mikroorganismer, skriver styrelsen.

HORESTA understreger vigtigheden af god hygiejne.

”Sørger man ikke for at vedligeholde produktionsområderne, så er det på bekostning af fødevaresikkerheden og gæsternes helbred. Derfor er det vigtigt at man konstant holde øje med, at arbejdsstationerne i køkkenet lever op til standarderne”, siger Tine Skriver, fødevarechef i HORESTA.

Formålet med kampagnen er:

  • at kontrollere vedligeholdelse af lokaler, inventar og udstyr og vejlede om, at manglende vedligeholdelse kan give fødevaresikkerhedsmæssige problemer
  • at kontrollere og vejlede om procedurer for vedligeholdelse af lokaler, inventar og udstyr og kontrollere, at procedurer er implementeret i praksis og bliver overholdt
  • at mindske risikoen for krydsforurening ved at kontrollere og vejlede om virksomhedens produktionsflow i forhold til placering af håndvaske og adgang til personaletoilet 

Fødevarestyrelsen forventer, at kampagnen vil betyde:

  • at virksomhederne får større opmærksomhed samt øget fokus og forståelse for vigtigheden af at vedligeholde udstyr, inventar og lokaler, og at manglende vedligeholdelse kan give fødevaresikkerhedsmæssige problemer
  • øget fokus på og viden hos virksomhederne om, at et godt produktionsflow med hensigtsmæssig placering af håndvaske og gode adgangsmuligheder til personaletoilet kan mindske risikoen for krydsforurening

Læs mere om kampagnen her.

 

Log ind