Fra denne uge er det slut med at ryge på udendørsarealer på svenske restauranter og cafeer, men det er ikke et forslag, der bør kopieres til Danmark.

”Det er ikke forbudt at ryge i Danmark, og der bør ikke gælde andre regler på restauranter end øvrige steder. Vi hører ikke om problemer fra vores medlemsvirksomheder med gæster, der ryger - og det er klart, at virksomhederne har en interesse i både at kunne rumme ikke-rygere som rygere. Virksomhederne lever af tilfredse gæster, og derfor kan der findes mange løsninger, hvor man kan imødekomme gæsternes ønsker og behov blandt andet med særlige ryge-områder", siger Kirsten Munch, politisk direktør i HORESTA, og uddyber;

”Vi oplever generelt, at vores gæster er betænksomme. Og er der en udfordring med uønsket passiv rygning på cafeer og restauranter, så handler det om at tage fat i personalet, så der kan findes en løsning og alle kan få en god oplevelse", opfordrer HORESTAs politiske direktør.

Forbruget af tobak er forskelligt i Sverige og Danmark. Svenskerne bruger snus, og i Sverige er der færre, der ryger sammenlignet med Danmark. Derfor er det lettere at gennemføre et forbud mod rygning på udendørsserveringer.

"Vi skal huske, at et forbud mod rygning på udendørsserveringer ikke reducerer rygningen, det flytter derimod gæsterne ud på gaden. Røgen, støjen og cigaretskodene vil i stedet kunne genere naboer og forbipasserende”, pointerer Kirsten Munch, og fortsætter:

"Den svenske forbuds-lov efterlader samtidig klare svar på, hvem der skal håndhæve forbuddet. Vi ønsker ikke en situation, hvor restauratører gøres til politibetjente. Der tror vi mere på den konstruktive dialog, som vi kender i dag.”

Log ind