Det er ulovligt at pålægge medarbejdere jobklausuler – både i form af individuel aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder og i form af aftale mellem to virksomheder. Sådan har reglerne lydt siden den 1. januar 2016, men HORESTA oplever stadig spørgsmål til emnet.

En jobklausul kan forhindre eller begrænse, at en medarbejder eller en gruppe af medarbejdere tager job i en anden virksomhed.

Der er dog to undtagelser til forbuddet mod jobklausuler, fortæller juridisk konsulent i HORESTA Troels Rønn Simonsen:

”Den ene undtagelse er ved virksomhedsoverdragelse. Her kan den ene eller begge parter have en berettiget interesse i, at enkelte personer, eller grupper af medarbejdere ikke overgår til erhververen”, fortæller han.

En jobklausul, der bliver indgået i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, kan opretholdes i op til 6 måneder, uanset om virksomhedsoverdragelsen bliver en realitet eller ej. Det er dog en betingelse, at de berørte medarbejdere har mindst 3 måneders anciennitet i virksomheden, før end de kan omfattes.

Den anden undtagelse er for vikarbureauer, fortæller Troels Rønn-Simonsen:

”Det er fortsat lovligt for vikarbureau og brugervirksomhed at indgå aftale om jobklausul. En sådan aftale forhindrer ikke men begrænser vikaren i at tage ansættelse hos brugervirksomheden, idet brugervirksomheden skal betale en rimelig betaling til vikarbureauet.”

En jobklausul adskiller sig fra en konkurrenceklausul blandt andet ved, at den ikke nødvendigvis skal indgås med medarbejderen selv. Derudover er det ikke et gyldighedskrav, at arbejdsgiveren orienterer medarbejderne om jobklausulen, ligesom det heller ikke er et krav, at den eller de berørte medarbejder(e) bliver kompenseret økonomisk.

Jobklausuler, der er indgået før 1. januar 2016, kan gyldigt opretholdes indtil 1. januar 2021.

Muligheden for at indgå aftaler om kundeklausuler er videreført i lov om ansættelsesklausuler, men kun når følgende betingelser er opfyldt:

  • Kundeklausulen skal være aftalt skriftligt
  • Medarbejderen skal have arbejdet i virksomheden i minimum 6 måneder
  • Kundeklausulen må kun vedrøre kunder, som medarbejderen har haft forretningsmæssig forbindelse med i de seneste 12 måneder før opsigelsen
  • Kundeklausulen må maksimalt gælde i en periode på 12 måneder efter fratrædelsestidspunktet
  • Medarbejderen skal kompenseres økonomisk

Du kan læse mere om kundeklausuler her.

Log ind