Af Jonas Kjær, cheføkonom i HORESTA

Det gennemsnitlige overskud på et dansk hotel, kro eller konferencecenter var i 2018 på 3,3 pct. af omsætningen, viser en ny analyse af hotelbranchens økonomi udarbejdet af HORESTA. Det er et fald sammenlignet med 2016, hvor bundlinjen på tværs af branchen viste et plus på 5,3 pct.

Hotelbranchen har oplevet øget efterspørgsel fra 2016-2018, men der er også kommet flere værelser på markedet, og derfor har totalomsætningen pr. værelse været nogenlunde uændret i perioden.

På omkostningssiden fylder lokaleomkostninger (el, vand og varme), hotelrestauranternes råvareforbrug og de øvrige direkte hotelomkostninger mindre i hotellernes drift end i 2016, men reduktionen i disse poster opvejes af øgede omkostninger til løn og management fees. Samlet set er det gennemsnitlige driftsresultat – resultat før husleje, ejendomsomkostninger, renter og afskrivninger – således stort set uændret i forhold til 2016.

Øgede udgifter til husleje som følge af renoveringer og udvidelser, kombineret med at flere hoteller har solgt deres ejendom fra, og dermed er gået fra at eje til at leje, betyder at huslejeposten fylder mere i regnskaberne, hvilket således er den væsentligste årsag til branchens reducerede overskud i 2018. 

Blandt de syv forskellige hotelkategorier, som HORESTA har analyseret i Hotel Market Report 2018/2019, er overskuddet faldet i de seks. Den eneste kategori, som har formået at øge indtjeningen fra 2016 til 2018, er de mindste hoteller og kroer uden for hovedstaden med en omsætning under 20 mio. kr. Her formåede hotellerne at vende et underskud på 0,8 pct. i 2016 til et lille overskud på 0,2 pct. af omsætningen i 2018.

De københavnske garnihoteller – hoteller der kun serverer morgenmad i deres restaurant – opnåede i 2018 atter det højeste overskud på tværs af alle kategorier med et gennemsnitligt overskud svarende til 14,5 pct. af omsætningen. Det er ikke desto mindre et fald sammenlignet med 2016. 

Om analysen

Hotel Market Report 2018/2019 bygger på detaljerede regnskaber og baggrundsoplysninger indhentet direkte hos de 215 deltagende hoteller. Det er det højeste antal deltagere siden HORESTA påbegyndte analyser af hotellernes økonomi i 1993. Deltagerne i analysen repræsenterer samlet en omsætning på 7,2 mia. kr., og dermed står de for 47,9 pct. af den danske hotelomsætning i 2018.

Analysen indeholder nøgletal for omsætning, omkostninger og indtjening i syv hotelkategorier inddelt efter hotellernes størrelse, type og beliggenhed. Derudover indeholder analysen to temaafsnit om husleje og kommissioner.

Hotel Market Report 2018/2019 kan bestilles her. Du er også meget velkommen til at kontakte HORESTA Viden & Udvikling på [email protected].

Jonas.jpg
Cheføkonom
Jonas Kjær

Bühlmann lander atter et tocifret millionoverskud

Den danske hotelkoncern Bühlmann er kommet ud af 2023 med et tocifret årsresultat, som samtidig er det næstbedste resultat til dato. Nu ser koncernen frem til at vækste sin portefølje yderligere.

Log ind