Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om, at der i tillæg til den gældende såkaldte positivliste udarbejdes en ny supplerende positivliste omfattende stillinger på minimum faglært niveau på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

I hotel- og restaurantbranchen er der dokumenteret mangel på arbejdskraft for særligt faglærte kokke og tjenere. Disse fag har gennem lang tid ligget højt på listen over fag med størst mangel på arbejdskraft, når Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lavet sin kvartalsvise opgørelser. Samme opgørelse har senest vist, at hver tredje forsøg på rekruttering i branchen er forgæves.

Danske løn- og ansættelsesvilkår

Det vil kun være de arbejdsgivere, der lever op til et krav om danske løn- og ansættelsesvilkår og deres samfundsmæssige pligter for uddannelse af lærlinge og elever, der får adgang til den nye positivliste.

Konkret lægges der op til, at en ny ordning tager udgangspunkt i, at virksomhederne skal leve op til deres måltal for ansættelse af elever efter Praktikplads-AUB-ordningen for at kunne benytte den supplerende positivliste.

Aftalepartierne er enige om, at initiativet og den endelige udmøntning drøftes med arbejdsmarkedets parter. Aftalepartierne er enige om, at den nye positivliste for faglærte skal træde i kraft den 1. juli 2020. Aftaleparterne er endvidere enige om, at ordningen evalueres årligt de første fem år.

Turismens Vækstråd: Bæredygtig turisme sker i fællesskab

Regeringen har høje ambitioner for den grønne omstilling i Danmark. I 2030 skal vi have nedbragt CO2-udledningen med 70 pct. Men hvordan får vi sikret en bæredygtig turismedagsorden, således at det bliver en fordel og ikke bliver en økonomisk byrde for det danske turisme- og oplevelseserhverv at bidrage til den grønne omstilling?

Beskyldning: Airbnb er gift for boligmarkedet

Huslejerne er rekordhøje, mens der kun bliver bygget nyt i beskedent omfang. I mange slesvig-holstenske regioner er boligmarkedet ekstremt anspændt. Samtidig eksploderer aktiviteterne med udlejningsplatforme som Airbnb, Wimdu eller 9flats, hvor private tilbyder udlejning af ferieboliger som alternativ til hoteller, skriver Jydske Vestkysten.

HORESTA diskuterede erhvervets mærkesager med medlemmer af Europa-Parlamentet

En stor del af erhvervets rammevilkår afgøres ved den politik, der kommer fra Christiansborg, men indflydelsen fra Europa-Parlamentet og Bruxelles er også af afgørende betydning for hotellerne og restauranternes virke. Derfor er HORESTA en del af den fælleseuropæiske hotel- og restaurantorganisation, HOTREC, hvor HORESTAs formand Jens Zimmer Christensen også sidder for bordenden.

Log ind

NYHEDSBREV
HOLD DIG OPDATERET MED NYHEDER FRA HORESTA

Venligst accepter betingelserne