Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om, at der i tillæg til den gældende såkaldte positivliste udarbejdes en ny supplerende positivliste omfattende stillinger på minimum faglært niveau på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

I hotel- og restaurantbranchen er der dokumenteret mangel på arbejdskraft for særligt faglærte kokke og tjenere. Disse fag har gennem lang tid ligget højt på listen over fag med størst mangel på arbejdskraft, når Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har lavet sin kvartalsvise opgørelser. Samme opgørelse har senest vist, at hver tredje forsøg på rekruttering i branchen er forgæves.

Danske løn- og ansættelsesvilkår

Det vil kun være de arbejdsgivere, der lever op til et krav om danske løn- og ansættelsesvilkår og deres samfundsmæssige pligter for uddannelse af lærlinge og elever, der får adgang til den nye positivliste.

Konkret lægges der op til, at en ny ordning tager udgangspunkt i, at virksomhederne skal leve op til deres måltal for ansættelse af elever efter Praktikplads-AUB-ordningen for at kunne benytte den supplerende positivliste.

Aftalepartierne er enige om, at initiativet og den endelige udmøntning drøftes med arbejdsmarkedets parter. Aftalepartierne er enige om, at den nye positivliste for faglærte skal træde i kraft den 1. juli 2020. Aftaleparterne er endvidere enige om, at ordningen evalueres årligt de første fem år.

80.000 ledige hoteljobs i USA

USA’s hotelbranche kæmper for at skaffe flere medarbejdere, i år forventes ansat 45.000 nye. Manglen på arbejdskraft tvinger lønningerne op, det kan betyde dyrere hotelovernatninger.

Log ind